kalliola-konserni

Saunalahden nuorisokoti

Saunalahden nuorisokoti tarjoaa jäsenneltyä kuntouttavaa sijaishuoltoa 13-17-vuotiaille päihteillä oirehtiville nuorille. Nuorisokodin elämä rakentuu yksilöllisen päiväohjelman, yhteisöllisten kodinhoidollisten tehtävien sekä talon ryhmätoiminnan ympärille. Ruoka ja yhteisölliset ruokailuhetket ovat merkittävässä osassa Saunalahden nuorisokodin toimintaa.
Saunalahden nuorisokoti toimii Helsingin Munkkisaaressa. Kaupunkiympäristö mahdollistaa opiskelun kuntoutuksen ohella.

Nuorisokodissa keskeisissä rooleissa ovat omaohjaajatyö, verkostotyö, perhetyö sekä yhteisölliset toiminnat ja vertaisryhmät.

Arki rakentuu viikko-ohjelman ympärille. Ryhmissä käsitellään nuorten elämää kokonaisvaltaisesti ja päihdeproblematiikkaan peilaten, erilaisten menetelmien avulla. Yhteisöillat ja -kokoukset antavat mahdollisuuden yhteisölliseen kasvuun ja mukavaan yhdessäoloon.

Jokaisella nuorella on omaohjaajapari, joka vastaa nuoren asioiden hoidosta yhteistyössä vanhempien ja muun verkoston kanssa. Perhetyötä tehdään säännöllisesti ja vanhemmille tukea tarjoaa oma vertaistukiryhmä.

Tarvittaessa Saunalahden nuorisokotiin voidaan tulla myös arviointijaksolle, jonka aikana selvitetään nuoren tilanne kokonaisvaltaisesti.

Pihapiirissä sijaitsevat itsenäistymisasunnot tarjoavat mahdollisuuden itsenäistymisharjoitteluihin suunnitellusti ja tuetusti.