kalliolan setlementti logo

Itäviitta-yhteisö

Itäviitta-yhteisön tuetun asumisen kohderyhmänä ovat 18–29-vuotiaat pitkään asunnottomana olleet nuoret. Asiakkaat tarvitsevat tukea niin asunnon hankkimisessa kuin elämänhallinnan vahvistamisessa. Nuorten asunnottomuuden taustalla ovat usein riittämättömät arkielämän taidot ja hallitsematon päihteiden käyttö. Tuettuun asumiseen hakeudutaan Espoon kaupungin sosiaalitoimen kautta.

Asunto on perusedellytys pitkään asunnottomana eläneen nuoren sosiaalisen kuntoutumisen onnistumiselle. Tuettu asuminen tapahtuu yhteisöhoidon ja palveluohjauksen avulla.

Jokaiselle nuorelle laaditaan palvelusuunnitelma yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa. Suunnitelmassa määritellään nuoren tarvitsema tuki ja hänelle annettavan palvelun tavoitteet sekä seuranta. Itäviitta-yhteisö toimii yhteistyössä oppilaitosten, kuntouttavien työllisyyspalvelujen, päihdepalvelujen ja muiden palveluntarjoajien kanssa.

Palvelun tilaaja on Espoon kaupunki. Asumisen tukipalvelun tuottaa Kalliolan setlementti ja vuokranantajana toimii Setlementtiasunnot Oy. Itäviitta-yhteisön asunnot sijaitsevat Espoon Saunalahdessa.