kalliola-konserni

Lindforsinkadun yhteisö

Tampereella sijaitseva Lindforsinkadun yhteisö tarjoaa tukiasumista 18-29-vuotiaille tamperelaisille ja oriveteläisille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat sosiaalisten ja terveydellisten syiden vuoksi tukea ja ohjausta elämänhallinnan vahvistamisessa. Tuen tarvetta määrittävät yksilölliset elämäntilanteet; haasteita voivat aiheuttaa mm. päihde- ja mielenterveysongelmat tai neuropsykiatriset häiriöt.  Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaat asuvat omissa yksiöissään Setlementtiasunnot oy:n vuokralaisina. 

Toiminta perustuu asiakkaan ja yhteisöohjaajien keskinäisen luottamuksen rakentamiseen sekä asiakkaan voimavarojen ja osallisuuden vahvistamiseen. Tavoitteena on, että tukiasumisen päätyttyä asiakkaalla on valmiudet siirtyä itsenäiseen tai kevyemmin tuettuun asumiseen. 

 Asuminen toteutetaan yhteisöhoidollisin periaattein: jakso on ikään kuin matka, jonka vaiheet ovat selkeät kaikille, jotka siihen osallistuvat. Yhteisön jäsenet tukevat toisiaan kokemusten jakamisen ja yhteisen tekemisen myötä. Elämäntilanteet ja tavoitteet ovat yksilöllisiä, ja uskomme yhteisön voimaan muutosta tukevana voimavarana. 

 Asiakkaiden viikko-ohjelma sisältää perjantaisen yhteisökokouksen sekä säännölliset yksilötapaamiset yhteisöohjaajien kanssa vähintään kerran viikossa. Tavoitteena on löytää asiakkaille mielekästä sisältöä arkeen, ja moni yhteisön jäsen sitoutuukin tukiasumisen aikana esimerkiksi opintoihin tai kuntouttavaan työtoimintaan. 

 

Henkilöstö 

Lindforsinkadun yhteisössä työskentelee kaksi yhteisöohjaajaa, jotka ovat koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja sosionomi (YAMK). He ovat paikalla arkisin kello 8–18 sekä lauantaisin ja arkipyhinä 7 tunnin ajan. Ilta- ja viikonlopputyö mahdollistaa opiskelemassa tai työelämässä olevien asiakkaiden tapaamisen. Yhteisöohjaajat työskentelevät palveluohjauksellisella työotteella ja heillä on myös vankkaa osaamista neuropsykiatrisen valmennuksen ja traumatyön saralla. 

 

Kalliola oy 

Kalliola oy:n perusarvoja ovat yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistäminen sekä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolustaminen. Kalliolassa luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä. Nämä arvot ohjaavat myös Lindforsinkadun yhteisön toimintaa. 

 

YHTEYSTIEDOT: 

Lindforsinkatu 9 B, 33720 Tampere 

Paikkatiedustelut: 

yhteisöohjaaja Tiia Uponen-Saraiva
046 9208 195
tiia-maria.uponen-saraiva@kalliola.fi 

yhteisöohjaaja Suvi Koivisto
050 5131 083
suvi.koivisto@kalliola.fi 

asumispalveluiden johtaja Paula Rautoja
050 465 3399
paula.rautoja@kalliola.fi