kalliolan setlementti logo

Lindforsinkadun yhteisö

Tampereella sijaitseva Lindforsinkadun yhteisö tarjoaa tukiasumista 18-29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat sosiaalisten ja terveydellisten syiden vuoksi tukea, apua ja ohjausta niin asunnon järjestämisessä, kuin elämänhallinnan vahvistamisessa. 

Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma yhteistyössä palveluntuottajan ja asukkaan kanssa.

Toiminta perustuu asukkaan, yhteisöohjaajien ja asumisyhteisön muiden asukkaiden luottamuksen rakentamiseen ja asukkaan voimavarojen sekä osallisuuden esiin nostamiseen ja tukemiseen. Tavoitteena on, että nuoren asuminen onnistuu, arkielämän taidot vahvistuvat ja päihteidenkäyttö vähenee tai loppuu. Tukiasumisen päätyttyä nuorella on valmiudet siirtyä itsenäiseen asumiseen.

Miten asukkaaksi Lindforsinkadun yhteisöön?

Asukkaaksi hakeutuminen aloitetaan alkuhaastattelulla ja tutustumiskäynnillä. Tutustumiskäynnillä asukas tapaa muita yhteisön jäseniä ja kuulee heidän kokemuksiaan asumisesta. Alkuhaastattelussa kartoitetaan asukkaan elämäntilannetta ja tuen tarvetta.

Minkälaista asumista tarjoamme?

Asuminen tapahtuu yhteisöhoidollisin periaattein: jakso on ikään kuin matka, jonka vaiheet ovat selkeät kaikille nuorille, jotka siihen osallistuvat.

Yhteisössä on säännöllisiä tapaamisia, joihin osallistuvat kaikki yhteisön jäsenet oman tilanteen ja asumisen vaiheen mukaan. Tapaamiset mahdollistavat vertaistuen hyödyntämisen ja niihin sisältyy yhteisen toiminnan suunnittelua sekä keskustelua ja yhteistä tekemistä.

Toiminnalliset tapaamiset tapahtuvat myös yksikön ulkopuolella ja niiden tavoitteena on löytää uusia harrastuksia ja aktivoida sekä kannustaa uusien asioiden kokeilemiseen.

Minkälainen on henkilöstö?

Lindforsinkadulla työskentelee kaksi yhteisöohjaajaa. Yhteisöohjaajat ovat paikalla arkisin kello 8.00–18.00 välillä ja lauantaisin sekä arkipyhinä 7 tunnin ajan tarpeen mukaisesti. Ilta- ja viikonlopputyö mahdollistaa opiskelemassa tai töissä olevien yhteisön jäsenten tapaamisen.

Mikä Kalliola oy?

Kalliola oy:n perusarvoja ovat yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistäminen sekä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolustaminen. Kalliolassa luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä. Näistä lähtökohdista käsin työskentelevät myös Lindforsinkadun asumisyhteisön yhteisöohjaajat.