kalliola-konserni

Lastensuojelun erityispalvelut

Kalliolan vaativien laitospalveluiden yksiköt tarjoavat sijaishuollon palveluita nuorille, jotka tarvitsevat rakenteellista hoitoa ja kasvatusta, tiivistä aikuisen läsnäoloa sekä vahvaa koulunkäynnin tukea.

Tiirakallion nuorisokoti tarjoaa sijaishuoltoa 10-17 -vuotiaille nuorille, joilla on mielenterveydellisiä ja koulunkäyntiin liittyviä ongelmia.

Alaikäisten päihdekuntoutukseen erikoistuneiden nuorisokotien toiminta on kuntouttavaa yhteisöhoidon viitekehyksessä tapahtuvaa pitkäaikaista hoitoa. Hoidon tavoitteena on nuoren tilanteen vakauttaminen niin, että kotiinpaluu, siirtyminen itsenäiseen elämään tai sijoituksen jatkuminen jossain muualla on mahdollista.

Yhteisöllisyys on yhteisön tietoista käyttämistä yksilön kuntoutuksellisten, kasvatuksellisten ja hoidollisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kalliolan ylläpitämät Mäkirinteen ja Saunalahden nuorisokodit tarjoavat sijaishuoltoa päihteillä oireileville huostaan otetuille nuorille.