kalliola-konserni

Pukkilan perheryhmäkoti

Pukkilan perheryhmäkodin toiminta päättyi 30.6.2019

Pukkilan perheryhmäkoti on ely-keskuksen ja Pukkilan kunnan toimeksiantosopimuksella toimiva Kalliolan ylläpitämä ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden nuorten perheryhmäkoti. Perheryhmäkoti tarjoaa kodin 7 nuorelle. Perheryhmäkoti tarjoaa kodinomaista ja turvallista kasvatusta idyllisessä Pukkilan kunnassa. Toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, nuorten osallisuus on tärkeässä osassa yksikön toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Tavoitteena on myös ylläpitää aktiivista vuoropuhelua ja yhteistoimintaa yhdessä kylä- ja asukasyhteisön sekä paikallisten järjestöjen, poliisin ja vapaaehtoistyötä tekevien tahojen kanssa.

Sijainti

Pukkilan perheryhmäkoti sijaitsee Pukkilassa, osoitteessa Hallitustie 3.

Nuoret

Perheryhmäkodin nuoret ovat alle 13-17 vuotiaita ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleita turvapaikanhakijoita, jotka ovat saaneet oleskeluluvan. Nuorten muuttaessa perheryhmäkotiin, tulee heistä Pukkilan kuntalaisia.

Toiminta

Perheryhmäkodin toiminnan keskiössä on nuorten kotouttaminen uuteen ympäristöön ja kulttuuriin. Nuoren kotouttamisen kannalta tärkeitä osa-alueita ovat integroituminen koulunkäyntiin ja harrastetoimintaan, toimiva arki, luottamuksellisten ihmissuhteiden luonti koko yhteisössä sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin luominen ja sen ylläpitäminen.
Pukkilan perheryhmäkodin tilat ovat avarat sekä monikäyttöiset ja mahdollistavat yksilötyöskentelyn, pienryhmässä toimimisen sekä koko yhteisön yhdessäolon. Perheryhmäkodin arjessa toteutettujen toimintojen lisäksi nuorilla on mahdollisuus olla mukana Pukkilan kunnan ja lähialueiden kuntien tarjoamissa harrastepalveluissa.