kalliola-konserni

Neuvontaa sosiaalipalveluista – Ne-Rå

Ne-Rå on sosiaalipalveluihin ja etuuksiin liittyviin kysymyksiin keskittynyt neuvontapiste. Ne-Råsta saa myös tietoa asumismahdollisuuksista pääkaupunkiseudulla. Ne-Rå toimii matalan kynnyksen periaatteella: Toiminta on maksutonta ja kaikille avoinna eikä asioimiseen tarvita ajanvarausta. Asioimisen voi tehdä halutessaan anonyymisti ja yhteydessä voi olla myös puhelimitse tai sähköpostitse. Kallion toimipaikan lisäksi neuvontaa on saatavilla Ne-Rån jalkautuvan toiminnan kautta eri yhteistyökumppaneiden toimitiloissa.

Neuvonnalla pyritään tukemaan ihmisten omatoimista selviytymistä antamalla tietoa sosiaalipalveluista ja etuuksista sekä avustamalla niiden hakemisessa. Saatavilla on myös keskusteluapua ja ohjausta lomakkeiden täyttämisessä sekä asiointitukea mahdollisuuksien mukaan.

Toimintatavat

Toimintaa toteutetaan yhteistyössä sosiaalialan korkeakoulujen kanssa. Neuvontatyössä panostetaan erityisesti asiakkaan kuuntelemiseen ja kohtaamiseen antamalla aikaa keskustelulle. Asiakasta rohkaistaan edistämään omaa asiaansa ja mietitään yhdessä konkreettisia keinoja sekä ohjataan tarvittaessa pitkäjänteisemmän tuen piiriin. Suurin osa asiakkaista käy neuvontapisteessä kertaluontoisesti.

Asiakastyöstä ja muusta arjen toiminnasta vastaavat sosiaalialan korkeakouluopiskelijat vakituisen henkilökunnan ohjauksessa. Sosiaalityöntekijä- ja sosionomiopiskelijat suorittavat neuvontapisteessä eripituisia käytännön opintojaan sekä toimivat vapaaehtoisina.