kalliolan setlementti logo

Päihteet

Kalliolan päihdekuntoutuksessa on mahdollista tavoittaa riippuvuuksista vapaa, päihteetön elämäntapa. Ihminen voi tehdä valintoja ilman, että päihteet ja niiden käyttö ovat elämän keskiössä.Tavoite saavutetaan tarjoamalla mahdollisuus liittyä yhteisöön, jonka jäsenet jakavat saman kokemuksen ja ymmärryksen päihderiippuvuudesta. Päihdekuntoutus tapahtuu hoitavissa ryhmissä. Menetelminä ovat vertaistuki, yhteisöhoito ja 12 askeleen AA- ja NA-ohjelmat. Hoidon jälkeinen tukiverkosto rakentuu jo hoidon aikana. Läheiset osallistuvat hoitoon tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Hoito toteutetaan Kalliolan sosiaalityön, hoitotyön ja lääketieteen ammattilaisten yhteistyönä.

Kalliolan klinikan Myllyhoito tarjoaa mahdollisuuden kahdentoista askeleen ohjelmien, yhteisön tuen ja päihdetyön ammattilaisten avulla tapahtuvaan toipumiseen.
P. 045 773 11339 (24H/7), myllyhoito(at)kalliola.fi

Avokuntoutuspalveluihin kuuluu Avomylly. Asiakkaat ohjautuvat Avomyllyyn ensisijaisesti työelämästä käsin. Avohoito-ohjelma on Kalliolan klinikan hoitojaksoa joustavampi ja mahdollistaa samanaikaisen työssäkäynnin.
P. 045 773 11339 (24H/7), myllyhoito(a)kalliola.fi

Vahvasti tukien –kuntoutusohjelma on suunnattu vapautuville päihdeongelmaisille vangeille pääkaupunkiseudulla.

Kuvernöörintien asumisyhteisö –Kuvernöörintien asumisyhteisö on tarkoitettu laitoshoidon päättäneille päihderiippuvuudesta toipuville täysi-ikäisille asiakkaille. Asumisyhteisö kuntouttaa ja valmentaa erityisesti huumausaineidenkäyttäjiä. Asumisyhteisössä käytetään yhteisöhoidollisia menetelmiä tukemaan asiakkaan kuntoutumista, päihteettömän elämäntavan ja arjenhallinnan opettelua, itsenäistymistä sekä vastuunottamista itsestä ja muista. Asukas kiinnittyy NA/AA-itseapuryhmiin sekä osallistuu yhteisön yhteisiin viikottaisiin tilaisuuksiin.
Lue lisää

Uusi alku -projekti auttaa yli 55-vuotiaita päihteidenkäytön vähentämisessä tai lopettamisessa (hanke päättyi 31.12.2017).