kalliola-konserni

Päihteet

Kalliolan päihdekuntoutus koostuu Kalliolan klinikan laitoskuntoutuksesta, avopalveluista sekä kuntouttavista asumispalveluista. Kalliolan päihdekuntoutuksessa on mahdollista tavoittaa riippuvuuksista vapaa, päihteetön elämäntapa. Ihminen voi tehdä valintoja ilman, että päihteet ja niiden käyttö ovat elämän keskiössä.

Tavoite saavutetaan tarjoamalla mahdollisuus liittyä yhteisöön, jonka jäsenet jakavat saman kokemuksen ja ymmärryksen päihderiippuvuudesta. Päihdekuntoutus tapahtuu hoitavissa ryhmissä. Menetelminä ovat vertaistuki, yhteisöhoito ja 12 askeleen AA- ja NA-ohjelmat. Hoidon jälkeinen tukiverkosto rakentuu jo hoidon aikana. Läheiset osallistuvat hoitoon tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Hoito toteutetaan Kalliolan sosiaalityön, hoitotyön ja lääketieteen ammattilaisten yhteistyönä.

Kalliolan klinikan Myllyhoito tarjoaa mahdollisuuden kahdentoista askeleen ohjelmien, yhteisön tuen ja päihdetyön ammattilaisten avulla tapahtuvaan toipumiseen.
P. 045 773 11339 (24H/7), myllyhoito@kalliola.fi

Avokuntoutuspalveluihin kuuluvat Avomylly sekä yksilö- ja paritapaamiset. Asiakkaat ohjautuvat Avomyllyyn ensisijaisesti työelämästä käsin. Avohoito-ohjelma on Kalliolan klinikan hoitojaksoa joustavampi ja mahdollistaa samanaikaisen työssäkäynnin.
P. 045 773 11339 (24H/7), myllyhoito@kalliola.fi

Yksilö- ja paritapaamisia voi varata Kalliolan klinikan perheterapeutille, päihdeterapeutille tai sairaanhoitajalle. Käynnin hinta 79€/ h, paritapaamiset 99€/1,5h

Kalliolan klinikan päivystysnumero on 045 773 11339 (24H/7), myllyhoito@kalliola.fi