kalliola-konserni

Apua läheisille

Päihderiippuvaisen läheiset (puoliso, lapset, vanhemmat, sisarukset ) tarvitsevat tukea ja apua itselleen, koska päihdeongelma aiheuttaa erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.
Läheisen on tärkeää saada tietoa päihderiippuvuudesta ja sen synnystä sekä riippuvuuden vaikutuksista läheisiin. Monet läheiset kärsivät mm. stressistä, toivottomuudesta, kiukusta ja peloista. Päihderiippuvuuden tuottama hämmennys ja epävarmuus tilanteen vakavuudesta voi pahimmillaan johtaa koko perheen eristäytymiseen. Riippuvuudesta toipuminen vahvistuu, kun kaikki perheenjäsenet saavat apua itselleen.

Päihdeongelman alkuvaiheessa vaikutukset perheen jäseniin saattavat olla lievempiä. Ongelmakäytön jatkuminen ja sen muuttuminen riippuvuudeksi lisää vaikeuksia koko perheessä ja aiheuttaa erilaisia elämisen hankaluuksia. Läheisen huoli päihdeongelmaisen tilanteesta, lisääntynyt stressi, toivottomuus, pettymykset, kiukku, viha, pelot ja muut epämiellyttävät tunteet ovat asioita, joista monet kärsivät. Päihderiippuvuuden tuottama hämmennys, neuvottomuus ja epävarmuus tilanteen vakavuudesta voi johtaa pahimmillaan siihen, että koko perhe eristäytyy ja jää yksin vaikean elämätilanteensa kanssa. Myllyhoidossa läheis- ja perhetyö kuuluvat olennaisena osana kuntoutumisprosessiin. Pari- ja perhekeskustelut ovat osa päihderiippuvaisen kuntoutusta. Myllyhoidon perushoitojakson aikana klinikalta otetaan yhteyttä asiakkaan nimeämiin läheisiin ja tarjotaan mahdollisuutta pari- tai perhekeskusteluun. Yhteydenoton tarkoituksena on kertoa myös läheisten hoitomahdollisuuksista sekä Al-Anon- ja Alateen-vertaistukiryhmistä.

Päihdehuoltolaki (1 luku, 7 §) ja lastensuojelulaki (2 luku, 7 §) määrittelevät myös läheisten oikeuden tukeen.

Lue lisää Kalliolan päihderiippuvaisen läheisille tarjoamista kursseista.

Seuraavan kurssin päivämäärät:

5.-6.10. + 12.10. + 19.10. +  26.10.2019

Ilmoittautumiset:
Läheistyöntekijä Aino Koskiluoma: 040-8453509 tai aino.koskiluoma@kalliola.fi tai toimistoon 04577311339

Hinta
Kurssin hinta on 400€.