kalliolan setlementti logo

Avomylly

Avomylly – avohoitoa päihdeongelmaisille
Kuntoutuksena Avomylly antaa tietoa riippuvuussairaudesta, tarjoaa välineitä siitä vapautumiseen sekä luo edellytyksiä hyvinvoinnin kasvulle. Hoitojakso on tarkoitettu aikuisille päihde- ja riippuvuusongelmaisille sekä heidän läheisilleen. Avomylly tarjoaa myllyhoidollista hoitopalvelua iltapainotteisena, kurssimuotoisena ryhmätoimintana.

Avomyllyn ryhmä kokoontuu Setlementtitalossa osoitteessa Sturenkatu 11, 00510 Helsinki. Toimitilat ovat helposti saavutettavissa hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä ja ne soveltuvat avokuntoutuksen toteuttamiseen erinomaisesti.

Tavoitteet

 • Antaa tietoa päihderiippuvuudesta
 • Tarjota välineitä riippuvuudesta vapautumiseen
 • Luoda edellytyksiä hyvinvoinnin kasvulle
 • Oman päihderiippuvuuden itsetutkiskelu ja käsittely
 • Kuntoutusmenetelmät ja ohjelman toteuttaminen

Avomyllyn ryhmä kokoontuu kahtena iltana viikossa, kokoontumisillat maanantai ja torstai klo 17.30-20.30 sekä kahtena lauantaina 9.00-15.00. Avomylly perustuu ns. Minnesota – malliin, ja sen keskeiset menetelmät ovat kognitiivisen ja oppimisterapeuttisen tradition mukaisia.

Hoidon alussa jokainen potilas määrittelee itse hoitonsa tavoitteet päihdeterapeutin ja vertaisryhmän avulla. Tämän jälkeen jokainen tapaaminen alkaa tietopainotteisella asiantuntijaluennolla, kysymyksillä ja keskustelulla. Luentojen ohella tarkastellaan omaa elämää erityisen tehtäväkirjan avulla.

Hoitoryhmässä jokainen asiakas kertoo vuorollaan päihdehistoriansa ja saa siitä ryhmältä palautetta, kysymyksiä ja kommentteja. Hoitoon tulijat sitoutuvat päihteettömyyteen hoitojakson ajaksi. Läheisille on tarjolla läheisilta ja läheiset voivat osallistua Kalliolan klinikan läheiskursseille, lisätietoja kursseista löydät täältä.

Avomyllyn ohjelmaan sisältyy

 • Tietopainotteiset luennot ryhmien alussa
 • Ryhmätyöskentely
 • Kirjalliset tehtävät
 • Keskustelut ryhmässä
 • Tehtäväkirja täyttäminen ja tehtävien purku ryhmässä
 • Päihteettömyyteen sitoutuminen hoidon aikana
 • Läheisilta
 • Paritapaamiset tarvittaessa

Avomyllyn aikataulu ja hinta:

Seuraava Avomyllykurssi järjestetään keväällä 2018.

Kurssin hinta on 1380€.

Avomyllyyn hakeutuminen

Avomyllyyn voi hakeutua A-klinikan, sosiaalitoimen, työterveyslääkärin, muun hoitopaikan tms. hoitoon ohjauksella. Potilas voi myös itse hakeutua hoitoon. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kalliolan klinikan toimistosta, p. 045 773 11 339.