kalliola-konserni

Kalliolan klinikan päihdekuntoutus

Kuntoutusjaksot:

  • perushoito 4 vkoa (28 vrk)
  • intervalli 1 vko (7 vrk)
  • kriisihoito 1-2 vkoa (7-14 vrk)
  • interventio 2 vkoa (14 vrk)
  • arviointijakso 3 1/2 päivää

Kalliolan klinikan päihdekuntoutus, Myllyhoito, perustuu Minnesota-hoitomalliin.  Minnesota-malli  tunnetaan kansainvälisesti laajasti. Moniammatillisen Minnesotahoito-mallin juuret ovat Yhdysvalloissa, Hazelden klinikalla, joka perustettiin Minnesotan osavaltioon vuonna 1949. Hoitomalli on sittemmin levinnyt sekä Yhdysvalloissa että kansainvälisesti ja sitä on toteutettu menestyksellisesti vuosikymmeniä.

Suomeen hoitomallin toi ensimmäisenä edesmennyt sosiaalineuvos Toivo Pöysä ja lanseerasi sen suomalaiseksi nimeksi ”Myllyhoito”. Kalliolan klinikka aloitti mallin toteuttamisen ensimmäisenä Suomessa vuonna 1982 Pellaksen toimintayksikössä.

Myllyhoidossa päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta on mahdollista  toipua. Päihderiippuvuudesta on kyse:

  • kun ihminen käyttää päihteitä pakonomaisesti, vaikka käytön haitalliset seuraukset kohdistuvat koko elämään
  • ja hän ei itse kykene vähentämään tai lopettamaan käyttöä halusta ja yrityksistä huolimatta.

Päihteet ovat nousseet elämän keskiöön. Päihteidenkäytön jatkuessa riippuvuus pahenee.

Toipuminen päihdesairaudesta edellyttää päihteistä pidättäytymistä eli täysraittiutta. Hoito-ohjelman aikana kuntoutuja saa tietoa, mistä riippuvuudessa on kysymys ja että sairauden piirteet ovat pohjimmiltaan yhtäläisiä kaikilla yksilöllisistä päihteidenkäyttötavoista huolimatta.

Toipumisen lähtökohta on rehellisyys ja ymmärrys siitä, että raittius on jokaiselle mahdollinen valinta. Päihderiippuvuutta ei siten hoideta Myllyhoidossa lääkkeillä, ja hoito-ohjelma toteutetaan pääsääntöisesti ilman bentsodiatsepiinejä ja depressantteja. Muista sairauksista johtuvien tarpeellisten lääkkeiden käytöstä päättää lääkäri. Lääkehoito toteutetaan klinikalla päihdelääkärin ja sairaanhoitajan toimesta.

Kuntoutusjakso antaa eväät uudelle elämälle. Toipuminen on ihmisenä kasvamista ja tyydyttävämmän elämäntavan omaksumista.

Myllyhoidon yhteisön jäsenten toisilleen antama vertaistuki on toipumista edistävä elementti, oli sitten kyseessä alkoholi-, huume- tai monipäihderiippuvuus. Auttaa toisia ja tulla itse autetuksi on toipumisohjelman ydinpilareita. Myllyhoito pohjautuu AA:n 12 -askeleen toipumisohjelmaan. Se on henkinen/hengellinen ohjelma, eli keskittyy ihmisen suhteeseen omaan itseensä, toisiin ihmisiin sekä ympäröivään maailmaan. Henkisyys/hengellisyys on ihmisyyden keskeisin ulottuvuus. Siihen lukeutuvat elämän tarkoitus ja merkitys, totuuskäsite ja arvomaailma. Henkisyys/hengellisyys ei ole sama asia kuin uskonto. Korkeampi Voima ymmärretään yksilön omasta kokemusmaailmasta käsin. Oleellista toipumisessa on luopua tuhoavasta itseriittoisuudesta ja omavoimaisuuden kuvitelmasta, joka johtaa eristäytymiseen, yksinäisyyteen ja toivottomuuteen.

Myllyhoidossa on säännöllinen viikko-ohjelma, joka koostuu päihdeterapeutin ohjaamista ryhmistä, vertaisryhmistä tehtävineen, luennoista, kirjallisista tehtävistä sekä tutustumisesta AA-/NA -ryhmiin. Tarpeen mukaan hoidon aikana tavataan kuntoutujan läheisiä pari- ja perheterapeutin kanssa, tavoitteena tukea toipumista ja läheisiä.

Lisää läheisten tukemisesta löydät kohdasta:

 Henkilökunnan ammatillisuus

Kalliolan Klinikan hoidon erityisyys ja vahvuus on ammatillisuus. Ammatillisuus on tutkimustietoon perustuvan teorian hyödyntämistä työssä. Hoitohenkilökuntamme on sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatusalan ammattihenkilöitä. Toimimme sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti ja valvomme toimintakäytäntöjemme eettisyyttä ja asiakkaan oikeusturvan toteutumista huolellisesti. Moniammatillisessa tiimissämme on lisäksi omakohtaista kokemusasiantuntijuutta sekä päihderiippuvuudesta ja siitä toipumisesta, että päihderiippuvuuden läheisen kokemuksesta ja siitä toipumisesta.

12 askeleen ryhmät kuntoutuksen aikana

Kalliolan klinikan tiloissa toimii itsenäisesti AA-, NA- ja Al-Anon-ryhmiä iltaisin ja viikonloppuisin, jotta kuntoutujat voivat tutustua ryhmiin. Kuntoutujat voivat käydä myös talon ulkopuolisissa ryhmissä sovitusti.

Verkostotapaamisia esim. työterveyshuollon tai muun hoitoon ohjanneen tahon kanssa pyritään järjestämään kuntoutuksen aikana ja ne voidaan tarvittaessa toteuttaa Skype-muodossa. Verkostotapaamisessa käydään läpi kuntoutuksen eteneminen, annetaan informaatiota toipumista edistävistä jatkojaksoista sekä suunnitellaan niiden ajankohtia.

Yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma toteutetaan Myllyhoidon rakenteissa.

Sosiaalityöntekijän antama neuvonta- ja ohjaus on käytettävissä kaikille kuntoutujille.

Katkaisu ja -vieroitusvaiheissa yhteistyökumppaneina ovat mm. Eiran sairaalan vuodeosasto sekä Päihdelääkärit.fi, joka tarjoaa päihdevieroitusta asiakkaan kotona.

Hoitojakson hinta:

28 vuorokauden Hoitojakson kokonaishinta on 5992€.

Osamaksu mahdollinen itsemaksaville asiakkaille. Kysy lisää henkilökunnaltamme!