kalliola-konserni

Kalliolan klinikan päihdekuntoutus

Täältä saat tietoa Kalliolan klinikasta ja tarjoamistamme päihdehoidoista sekä asumispalveluista. Löydät sivulta vastauksia myös hoitoon ja sen aloittamiseen liittyviin kysymyksiin.

 

Henkilökunnan ammatillisuus

Kalliolan klinikan hoidon erityisyys ja vahvuus on ammatillisuus. Ammatillisuus on tutkimustietoon perustuvan teorian hyödyntämistä työssä. Hoitohenkilökuntamme on sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatusalan ammattihenkilöitä. Toimimme sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti ja valvomme toimintakäytäntöjemme eettisyyttä ja asiakkaan oikeusturvan toteutumista huolellisesti. Moniammatillisessa tiimissämme on lisäksi omakohtaista kokemusasiantuntijuutta sekä päihderiippuvuudesta ja siitä toipumisesta, että päihderiippuvuuden läheisen kokemuksesta ja siitä toipumisesta.

 

Myllyhoito-päihdekuntoutus

Myllyhoito on Minnesota-malliin perustuva hoitomuoto, jota on toteutettu Suomessa jo lähes 40 vuoden ajan. Myllyhoidossa päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta toipuminen edellyttää raittiutta. Sairauden ei katsota olevan henkilön itsensä syy ja siitä toipuminen tapahtuu saman hoito-ohjelman avulla – päihteestä riippumatta.

Myllyhoidon keskiössä ovat 12 askeleen ohjelman hyödyntäminen ammattilaisten ohjauksessa sekä vertaistuki. Yhteisöllisyys on osa Myllyhoitoa, johon kaikki ovat tervetulleita. Hoitoon sisältyy ryhmäterapiaa, luentoja, tunnetaitojen vahvistamista sekä vertaisryhmätoimintaa. Uskomme, että tulohetkellä oleva motivaatio ei määritä hoidon lopputulosta.

Klinikalla työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhoitoalan työryhmä, joista ​osalla on omakohtainen toipumiskokemus tai läheisen kokemus päihderiippuvuudesta. Tavoitteenamme on tarjota hyvä perusta toipumiselle ja raittiudelle.

Jos sinulla tulee kysyttävää hoidosta, Kalliolan klinikan 24/7 päivystyspuhelin 045 773 11339 on aina tavoitettavissa.

Kenelle Myllyhoito sopii?

Asiakkaaksi sopivat henkilöt, joille päihteidenkäyttö on muodostunut ongelmaksi – joko omasta, läheisen tai työnantajan mielestä.
Myllyhoitoa voidaan soveltaa myös peli- ja muista toiminnallista riippuvuuksista kärsiville.

Koska Myllyhoito on yhteisöllistä kuntoutusta, hoidossa sitoudutaan yhteisön toimintaperiaatteisiin, käytäntöihin ja rakenteisiin.

Miten hoitoon pääsee?

Hoitoon hakeudutaan useimmiten kotikunnan päihdepalveluiden tai työterveyden kautta. Hoitoon voi hakeutua myös itse.

Itse maksavat asiakkaat voivat varata paikan haluamaansa ajankohtaan. Kunnan kautta hakeutuvilla asiakkailla on jo oltava maksusitoumus.

Voit aina soittaa päivystysnumeroomme ja kysyä lisäohjeita hoitoon hakeutumiseksi 045 773 11339 (paikan varaus arkisin 8-16, päivystys 24/7).

Mitä hoito maksaa?

Osa asiakkaistamme maksaa hoidon itse ja osa puolestaan aloittaa päihdekuntoutuksen kunnan maksusitoumuksen avulla. Hoidon vuorokausihinta on 214€/vrk. Koko 28 vuorokauden kuntoutusjakson hinta on 5992€. Mikäli hoitojakso keskeytyy, määräytyy hoitojakson hinta toteutuneiden hoitovuorokausien mukaan.

Itse maksaville asiakkaille on tarjolla myös rahoitusvaihtoehto. Yhteistyökumppaninamme toimii Svea Ekonomi. Kysy lisää tästä vaihtoehdosta henkilökunnaltamme.

Perushoito 4 vkoa (28 vrk)

Perushoito-ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti työelämästä hoitoonohjatuille päihdeongelmaisille. Tavoitteena on luoda mahdollisuudet päihteettömälle elämäntavalle ja sen myötä yksilöllisen hyvinvoinnin kasvulle. Työskentely 16-paikkaisessa yksikössä on tiivistä ja raittiuteen suuntautunutta. Kuntoutumisprosessia ohjaa klinikan moniammatillinen työryhmä.

Perushoidon sisältö:
• Yleinen kuntoutusohjelma (luennot, pienryhmät, henkilökohtaiset keskustelut, AA/NA-ryhmät)
• Henkilökohtainen kuntoutumissuunnitelma
• Kirjallinen työskentely
• Verkostotyö
• Läheis- ja perhetyö
• Jatkohoidon suunnittelu (AA/NA-ryhmät, tukihenkilö, työterveyshuolto, A-klinikka, intervallit jne.)

Arvioinnin perusteella kuntoutuksen pituudeksi voidaan joissain tilanteissa suositella myös kuuden viikon jaksoa.

12 askeleen ryhmät 28 vrk kuntoutuksen aikana

Kalliolan klinikan tiloissa toimii itsenäisesti AA-, NA- ja Al-Anon-ryhmiä iltaisin ja viikonloppuisin, jotta kuntoutujat voivat tutustua ryhmiin. Kuntoutujat voivat käydä myös talon ulkopuolisissa ryhmissä sovitusti.

Verkostotapaamisia esim. työterveyshuollon tai muun hoitoon ohjanneen tahon kanssa pyritään järjestämään kuntoutuksen aikana ja ne voidaan tarvittaessa toteuttaa Skype-muodossa. Verkostotapaamisessa käydään läpi kuntoutuksen eteneminen, annetaan informaatiota toipumista edistävistä jatkojaksoista sekä suunnitellaan niiden ajankohtia.

Yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma toteutetaan Myllyhoidon rakenteissa.

Sosiaalityöntekijän antama neuvonta- ja ohjaus on käytettävissä kaikille kuntoutujille.

Katkaisu ja -vieroitusvaiheissa yhteistyökumppaneina ovat mm. Eiran sairaalan vuodeosasto sekä Päihdelääkärit.fi, joka tarjoaa päihdevieroitusta asiakkaan kotona.

Saat lisätietoa 28 vuorokauden perushoitojaksosta lukemalla usein kysytyt kysymykset.

 

Muut kuntoutusjaksot ja niiden hinnat:

Arviointijakso 3 1/2 päivää

Tiistaista perjantaihin kestävä arviointijakso antaa päihdetyön ammattilaisten arvioinnin päihteidenkäytöstäsi.

Arviointijakso sisältää osallistumisen Myllyhoidon päihdeterapiaryhmään (6x45min), vähintään viisi yksilötapaamista (päihdeterapeutti, perheterapeutti, sairaanhoitaja, päihdelääkäri), loppukeskustelun ja työryhmän kirjallisen arvion päihteidenkäytöstäsi. Arviointijaksolla on mahdollista kuulla läheisiä perheterapeutin avustuksella. Hoitojakso sisältää majoituksen ja ruokailun.

Arviointijakson hinta on 1150€.

Jatkokuntoutusjaksot:

Päihdekuntoutuksessa ja -toipumisessa jatkuvuus on tärkeää. Peruskuntoutusjakso luo valmiudet päihteettömälle elämäntavalle ja jatkokuntoutus varmistaa toipumisen etenemisen. Perushoidon aikana tehdään yksilöllinen jatkohoitosuunnitelma, jonka perustana on AA/NA-ohjelma sekä tarvittava ammattiapu.

Intervalli – 7 vrk

Intervallijaksot liittyvät klinikan perushoitoon, jaksot tukevat potilaan raitista elämäntapaa ja antavat mahdollisuuden tarkastella toipumiseen liittyviä haasteita tutussa hoitoyhteisössä. Jakson aikana (keskiviikosta keskiviikkoon) potilas osallistuu perushoidon kuntoutusohjelmaan. Perushoitoon liittyvien intervallijaksojen määrä (1-3) ja aikataulutus suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen potilaan kanssa.  Intervallijaksolle tulijalta edellytetään raittiutta edellisestä hoitojaksosta lähtien.

Intervallijakson hinta itsemaksaville asiakkaille on 1498€.

Kriisihoito – 7-14 vrk

Kriisihoito on suunnattu Myllyhoidon käyneille potilaille, jotka tarvitsevat tukea akuutissa, vaikeassa elämäntilanteessaan. Kriisihoidon tavoitteena on turvata raittiuden jatkuminen. Potilas osallistuu perushoidon ohjelmaan ja kuntoutuksessa huomioidaan myös yksilölliset tarpeet.
Kriisihoitoon osallistuvalta edellytetään raittiutta edellisestä hoitojaksosta lähtien.

Interventio – 14 vrk

Interventiojakso on suunnattu perushoidon käyneille potilaille, joiden raittius on katkennut retkahdukseen. Hoitojakso alkaa arvioinnilla, jonka aikana kartoitetaan edellisen hoitojakson jälkeistä päihteidenkäyttöä sekä retkahtamisen syitä. Arvioinnin jälkeen hoito jatkuu perushoidon hoito-ohjelman mukaisesti. Kuntoutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota jatkohoitosuunnitelman tekemiseen. Interventiojaksolle tulijalta edellytetään vähintään viikon raittiutta ennen hoidon aloittamista. Jakso alkaa ja päättyy keskiviikkona.

Interventiojakson hinta itsemaksaville asiakkaille on 2996€.

Toimiva lapsi ja perhe -menetelmä (TLP)

Lasten kanssa on syytä puhua päihderiippuvuudesta silloin, kun se on perheessä vaikuttanut, tällöin tehokkaana apuna ovat Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -menetelmät. Menetelmistä lyhyin on Lapset puheeksi -keskustelu, joka toteutetaan vanhemman kanssa. Lapset puheeksi -perheinterventio on puolestaan hiukan pidempi (6-8 tapaamista) prosessi. Perheinterventiossa puhutaan erikseen ja yhdessä vanhempien, ja jokaisen lapsen kanssa sekä arvioidaan tapahtunutta.

TLP -menetelmissä kyse on ennalta ehkäisystä ja siitä, että puhutaan vaikeista asioista, kuullaan lasten kokemuksia ja vastataan heidän kysymyksiinsä. Työskentelyn tavoitteena on, että lapset uskaltavat ottaa puheeksi asioita jotka mietityttävät jatkossakin.

TLP -käynnin hinta on 99€.

 

Kuntoutuksen jälkeen

Kalliolan klinikalla sijaitsee myös Vantala-asumisyhteisö, joka tarjoaa päihdehuollon asiakkaille kuntouttavaa asumispalvelua. Vantala-yhteisöön on mahdollista siirtymä asumaan esimerkiksi 28 vuorokauden perushoitojakson jälkeen. Yhteisö soveltuukin erinomaisesti niille asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea siirtyessään laitoskuntoutuksesta pois, mutta eivät vielä ole valmiita täysin itsenäiseen asumiseen. Lue lisätietoa Vantala-yhteisöstä.