kalliola-konserni

Vahvasti tukien- kuntoutus

Vahvasti tukien -kuntoutus on rikostaustaisille päihdeongelmaisille tarkoitettu avokuntoutusohjelma. Tavoitteena on tukea asiakasta päihteettömässä ja rikoksettomassa elämässä, arjen hallinnassa ja asumisessa yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, kuntien sekä tarvittaessa asumispalveluiden kanssa.

Avokuntoutus osana vankeustuomiota

Kuntoutus voi alkaa jo vankeusrangaistuksen tai valvotun koevapauden aikana. Kuntoutus tapahtuu avomuotoisesti pienryhmässä Helsingissä. Ryhmän lisäksi kuntoutuja saa myös yksilöllistä ohjausta. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen toipumista koskeva suunnitelma.

Vahvasti tukien -kuntoutuksen työskentelymuotoja ovat ryhmäkeskustelut, yksilökeskustelut, perhe- ja läheistyö sekä yhteinen toiminta. Kuntoutuksen viitekehyksenä on Good Lives Model (GLM), hyvän elämän malli.

Menetelmän mukaisesti työskentelyssä keskitytään enemmän asiakkaan suojaaviin ja positiivisiin tekijöihin kuin riskeihin. Kyky tehdä omaa elämää koskevia valintoja on GLM -menetelmän pääajatus, jolloin yksilö nähdään aktiivisena toimijana.

Kuntoutuksen kesto on yksilöllinen, yleensä 4–8 kk.

Hakeutuminen kuntoutukseen

Vahvasti tukien -kuntoutukseen voi hakea kaikista Suomen vankiloista, yhdyskuntaseuraamusta suorittaessa tai vapautumisen jälkeen. Kuntoutukseen on jatkuva haku ja aloittamisajankohta sovitaan yksilöllisesti. Hakeutuminen tapahtuu vankilan työntekijän kautta tai nettisivuiltamme tulostettavalla hakemuksella. Kaikki hakemuksen lähettäneet haastatellaan henkilökohtaisesti.

Vahvasti tukien -kuntoutus on maksutonta ja kuntoutukseen voi hakeutua kotikunnasta riippumatta.

 

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Hakemus Vahvasti tukien -kuntoutukseen 2018

Vahvat-esite 2018.