kalliola-konserni

Ikäihmisiä koskevat hankkeet

Yhdessä mukana omin voimin, omin ehdoin – ikääntyneen yhteisöllinen ja turvallinen elinympäristö 2013–2016

Projekti on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Suomen setlementtiliiton ja kuuden setlementin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden toimijuutta, osallisuutta ja elinympäristön kokonaisvaltaista turvallisuutta vertaistuen, setlementtikeskusten toiminnan ja paikallisyhteisöjen yhteistyön avulla.

Projekti on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Suomen setlementtiliiton ja kuuden setlementin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden toimijuutta, osallisuutta ja elinympäristön kokonaisvaltaista turvallisuutta vertaistuen, setlementtikeskusten toiminnan ja paikallisyhteisöjen yhteistyön avulla.

Helsingin osaprojekti toteutetaan yhteistyössä Kalliolan setlementin kanssa. Yhtenä toimipaikkana on Pasilan Asukastalo Itä-Pasilassa. Yhteisöllistä vertaistoimintaa järjestetään myös Länsi-Pasilassa sekä Kalasataman alueella.

Helsingissä toiminnassa pyritään vahvistamaan ikäihmisten omatoimisuutta ja omaehtoisuutta osallistua ja vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja siellä toimimiseen. Toiminnan keskiössä ovat vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuva yhteisöllinen toiminta sekä kansalaistoiminta. Projektilla on useita yhteistyökumppaneita, muun muassa Kalliolan kansalaistoiminta, Setlementtiasunnot Oy ja Eloisa ikä -ohjelman projektit

Lisätietoja projektista löydät täältä.

Lisätiedot:

Projektikoordinaattori
Asta Koskinen
Puh. 050 382 2027
Pasilan asukastalo, Topparikuja 2, 00520 Hki
asta.koskinen(at)setlementti.fi

 

Elinvoimaa ja elämänhallintaa omaishoitoperheille 2009–2013

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Kalliolan Senioripalvelusäätiön hanke kohdistui omaishoitoperheisiin ja ensisijaisesti iäkkäisiin omaishoitajiin. Hankkeen lähtökohtana oli selvittää omaishoitoperheen kokonaistilanne ja mahdollinen muutostarve voimavara-arvion avulla. Toiminta kohdistettiin Helsingin eteläiselle alueelle.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Kuntoutuksen Edistämisyhdistys ry:n (KEY), Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, Pääkaupunki-seudun Omaiset ja Läheiset ry:n (POLLI), Helsingin Alzheimer-yhdistys ry:n, Vanhusten Turva ry:n, Töölön seurakunnan, Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ja Toimelan setlementin kanssa.

Hankkeen loppuraportti

Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projekti

Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektissa (2005–2009) kehitettiin toimintamalleja, joita soveltaen voidaan tukea ikäihmisiä tietoyhteiskunnan edellyttämien taitojen oppimisessa. Projektia rahoittivat Raha-automaattiyhdistys ry. ja Microsoft Oy. Projektin kohderyhmänä olivat yli 55-vuotiaat helsinkiläiset.

Projektissa työstettiin Seniorien tietotuvan toimintamalli. Sen keskeisenä ajatuksena on toteuttaa tietoyhteiskuntataitojen oppiminen ympäristössä (tietotuvat), jossa ohjaajina toimivat koulutetut vertaiset (tuutorit) ja oppiminen tapahtuu kunkin omassa tahdissa ja tarpeiden mukaan. Mallia voidaan soveltaa erilaisissa ikäihmisille suunnatuissa tietotekniikan opetustoiminnoissa.

Hankkeen loppuraportti