kalliola-konserni

Senioreiden Tietotuvat

 

Senioreiden tietotuvissa on mahdollisuus harjoitella itsenäisesti tietokoneenkäyttöä sekä oppia uusia asioita vertaiskouluttajan avulla. Tietotuvissa on aina paikalla on Tuutori-vertais-kouluttajia. Harjoittelu on maksutonta, eikä ilmoittautumista tarvita. Mukaan voi ottaa myös oman kannettavan tietokoneen.

Vertaisverkoston avulla autetaan ikäihmisiä hankkimaan ja soveltamaan tietoteknistä osaamista arkielämässä. Toiminnassa otetaan erityisesti huomioon ikäihmisten oppimisen erityistarpeet.

 

Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -hanke käynnisti vertaisohjaukset 

Tietotuvat saivat alkunsa ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -hankkeesta.  Hankkeen tavoitteena oli ehkäistä ikäihmisten syrjäytymistä tietoyhteiskunnasta, kehittää heidän tietoteknisiä valmiuksiaan ja luoda keskinäiseen tukeen perustuva vertaisverkosto. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Kalliolan setlementti, RAY, Microsoft ja Doberman consulting. 

 

Enter ry:n vertaisohjaajat hoitavat opastusta

Nykyisin tietotupatoiminta Sandelsissa on Enter ry:nvertaisohjaajien suorittamaa vapaaehtoistyötä. 

 

Tietotupien paikat ja ajat:

Ohjattua tietotekniikkaopastusta Sandelsissa
Sandels, Välskärinkatu 4
to 10.00–12.00
17.1.–16.5.
Maksuton

Ohjattua tietotekniikkaopastusta Kalliolan setlementtitalossa
Kalliola, Sturenkatu 11, Kansalaistoiminnan tila
ti 10:00-12:00  
15.1.-14.5.2019
Maksuton