Stea-avustuksia Kalliolan Kannatusyhdistykselle 1 150 000

STEA eli sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen julkisti esityksensä avustuksiksi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille. Kalliolan Kannatusyhdistykselle esitetään avustuksia seuraaviin kohteisiin:

  • Itä-Pasilan asukastalon toimintaan 159 000, ei muutosta edelliseen vuoteen
  • Matinkylän asukastalo Kylämajan toimintaan 123 000, lisäystä edelliseen vuoteen 55 000 (yksi yhteisökoordinaattori)
  • Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koordinointiin 128 000, ei muutosta edelliseen vuoteen
  • Matalan kynnyksen neuvontapistetoimintaan (Ne-Rå) 141 000, ei muutosta edelliseen vuoteen.
  • Syrjäytyneiden päihdeongelmaisten tukitoimintaan (Askel-toiminta) 118 00, vähennystä edelliseen vuoteen 9 000.
  • Päihdeongelmaisten asunnottomien vapautuvien vankien tukemiseen (Vahvat) 198 000, lisäystä edelliseen vuoteen 69 000 (yksi perhetyöntekijä).
  • Yleisavustuksena avustuksen saajan yleishyödylliseen toimintaan 283 000, lisäystä edelliseen vuoteen 34 000 (50% tiedottaja).

Kalliola on iloinen esityksistä sekä kiittää ja kumartaa valmisteluun osallistuneita.