kalliola lastensuojelu

Tekijäksi Kalliolaan? Etsimme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia Kalliolan perhepalveluiden eri yksiköihin pääkaupunkiseudulle

Olemme tehneet Kalliolassa lastensuojelutyötä satavuotisen historiamme alkumetreiltä asti. Meille on tärkeää turvallinen arki, lasten ja nuorten osallisuus sekä yhteisönä toimiminen. Etsimme nyt lastensuojelun ammattilaisia yksiköihimme eri puolelle pääkaupunkiseutua.

 

Tällä hetkellä haemme lastensuojelun avopalveluihin Vantaalle:

Perhetyönohjaajaa, joka omaa ammattimaisen työotteen, erinomaiset vuorovaikutustaidot, hyvän kirjallisen raportointitaidon, ennakkoluulottoman luonteen ja kyvyn nähdä kokonaisuuksia. Jos osaat lisäksi heittäytyä tilanteeseen kuin tilanteeseen, olet nappiosuma tehtävään! Avopalveluiden kasvavassa tiimissä saa lisäpisteitä myös huumorintajusta ja can do -asenteesta.

Kalliolan lastensuojelun avopalvelut tarjoaa tehostettua perhetyötä, ammatillista tukihenkilötoimintaa ja nuorten itsenäistymisen tukityötä lastensuojelun avohuollon ja sosiaalihuoltolain tukitoimena sekä jälkihuoltona. Lisäksi tarjoamme lapsen ja nuoren lähiympäristöön vietävää sosiaalihuollon tukea. Palveluita tarjotaan pääkaupunkiseudulla, pääasiassa Vantaalla.

Tulevilta tuntityöntekijöiltämme edellytämme sosionomi AMK-tutkintoa sekä kokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä.

Työ on osa-aikaista tuntityötä. Työtuntien määrä on neuvoteltavissa ja myös täyteen työviikkoon on mahdollisuus. Työaika on pääsääntöisesti arkena klo 7-21 välillä, painottuen iltapäiviin ja iltoihin. Viikonlopputöiden tarve vaihtelee ja siitä sovitaan erikseen. Työryhmässä on rakenteet, jotka tukevat työntekijän työssäjaksamista. Tällaisia ovat mm. säännöllinen tiimipalaveri sekä ryhmätyönohjaus.

Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa tässä työssä.

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Perhetyönohjaajan palkkaluokka on G 26.

Haastattelemme hakijoita jo hakuajan puitteissa ja paikat täytetään heti sopivien hakijoiden löytyessä.

Työtehtävään valittavien on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätiedot ja hakemukset: Sähköiset hakemukset ja CV:t voi lähettää osoitteeseen: marja.kuparinen@kalliola.fi. Lisätietoja saa sähköpostitse tai numerosta 050 410 5700 (Marja Kuparinen).

 

Sekä Kalliolan vastaanottokotiin ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 23.3.2020–23.3.2021:

Ohjaajan tehtäviin kuuluvat arviointityö, nuorten hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävät, perhe- ja verkostotyö, kirjalliset työt sekä kodinhoidolliset tehtävät. Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) Sosionomi/Toimintaterapeutti/Yhteisöpedagogi (AMK). Työ on jaksotyötä. Yksikössä on yöhoitaja. Palkkaus on G 23.

Arvostamme lastensuojelutyön osaamista ja kokemusta, hyviä vuorovaikutus-, tiimi ja verkostotyön taitoja, kehittävää työotetta ja ymmärrystä lastensuojelun asiakkaiden osallisuudesta ja sen merkityksistä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta. Käytössämme ovat myös kulttuurisetelit sekä muut Kalliolan henkilöstöedut.

Tehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.  

Vapaamuotoiset hakemukset sekä ansioluettelot 29.2.2020 mennessä osoitteeseen: sirpa.raitanen@kalliola.fi 

Tiedustelut:

Sirpa Raitanen, yksikön johtaja p. 050 460 5131 tai sirpa.raitanen@kalliola.fi tai 

Veera Halttunen, vastaava ohjaaja p. 050 466 1339 tai veera.halttunen@kalliola.fi

 

Haemme myös Helsinkiin useita eri sosiaalialan ammattilaisia uudelle, maaliskuussa avattavalle osastolle:

Kiinnosteleeko työ pienellä, mutta sitäkin pippurisemmalla osastolla? Haluatko olla mukana luomassa uutta työryhmää ja avaamassa Kalliolan uusia polkuja? Oletko suoraselkäinen, hektisestä arjesta nauttiva turvallinen aikuinen? Jos vastasit kaikkiin kolmeen kysymykseen kyllä, kannattaisi varmaan laittaa työhakemus nuorisokoti Sataman, Telakka-osastolle!

Nuorisokoti Satama on  7-paikkainen, yhteisöhoidon viitekehyksessä toimiva nuorisokoti Helsingin Munkkisaaressa. Nuorisokoti Sataman (ent. Saunalahden nuorisokoti) päihteillä oirehtivien nuorten yksikön yhteyteen avataan uusi, 4-paikkainen vastaanotto- ja pysäytysosasto Telakka. Telakalle haetaan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin kokonaista työryhmää.

Etsimme vielä joukkoomme kolmea AMK-tasoista osaajaa. Voit olla koulutukseltasi sairaanhoitaja, sosionomi, yhteisöpedagogi tai toimintaterapeutti. Tärkeintä on se, että teet työtä intohimolla ja haluat auttaa nuoria, jotka ovat vaikeassa elämäntilanteessa!

Telakka-osasto tarjoaa lyhytaikaista kodin ulkopuolista sijaishuoltoa 13-17-vuotiaille päihteillä oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat pysähtymistä, arviointia ja akuuttien asioiden selvittelyä. Osastolla on neljä asiakaspaikkaa. Hoito- ja arviointijakson kesto on noin 30–90 vuorokautta. Telakan pysäytys- ja arviointijakson tavoitteena on pysäyttää nuoren kasvua ja kehitystä vaarantava päihteiden käyttö.

Pysäytys- ja arviointijakson aikana tehdään päihteiden käytön kartoitus ja nuoren kokonaistilanteen arviointi. Työskentelyssä paneudutaan nuoren päihteiden käyttöön liittyviin ongelmakohtiin suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Jakson aikana kartoitetaan nuoren päihteiden käyttö, elämäntilanne, nuoren perheen tilanne sekä arvioidaan hoidon- ja tuen tarve.

Arvostamme lastensuojelun kokemusta erityistason sijaishuollosta, päihdetyön tai neuropsykiatrian osaamista sekä aitoa kiinnostusta päihteillä oirehtivien nuorten kanssa työskentelemiseen. Vahvuuksina pidämme hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä ilmaista asioita kirjallisesti, menetelmäosaamista sekä turvallisen arjen ja kodin hoitamiseen kuuluvien tehtävien taitamista.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työn, joka mahdollistaa ammatillisen kasvusi. Pidämme hyvää huolta Kalliolan oman työterveyshuollon kanssa terveydestäsi ja työhyvinvoinnistasi, vastaamme täydennyskoulutuksestasi sekä työnohjauksesta. Palkitsemme hyvin tehdystä työstä ja käytössämme on liikunta- ja kulttuurisetelit. Työntekijät ovat meille arvokas pääoma ja siksi pääset muun muassa vaikuttamaan työskentelyrytmiisi autonomisella työnsuunnittelulla. Työ on jaksotyö. Työsopimuksessa noudatetaan Yksityisen Sosiaalipalvelualan TES:iä. Palkka tehtävän kuvan mukaan G21-G24. Tehtävään valittavien on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (505/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Nuorisokotimme vastaremontoidut tilat sijaitsevat Kaivopuiston ja Hernesaaren naapurissa, joten meille pääsee helposti jalan, pyörällä, sporalla tai vaikka omalla autolla.

Lisätiedot ja hakemukset: Laita työhakemuksesi ansioluettelon kera mahdollisimman pian osoitteeseen: riikka.sirkia@kalliola.fi

Telakka aukeaa maaliskuussa ja uuden työryhmän on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian. Voit kysyä eri tehtävistä suoraan yksikön johtaja Riikka Sirkiältä numerosta p. 0400 501 424.

 

Kalliola-konserni on yhteiskunnallinen toimija, joka lisää pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä. Vuonna 1919 perustetussa Kalliolassa tehdään setlementtiarvoihin pohjaavaa työtä, joka ulottuu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle sekä koulutus- ja sivistysalalle. Konsernissa työskentelee noin 200 vakituista työntekijää. Konsernin tuotot vuonna 2018 olivat noin 14 miljoonaa euroa.