kalliola lastensuojelu

Tekijäksi Kalliolaan? Etsimme vastaanottokotiimme vakituista ohjaajaa

Olemme tehneet Kalliolassa lastensuojelutyötä satavuotisen historiamme alkumetreiltä asti. Meille on tärkeää turvallinen arki, lasten ja nuorten osallisuus sekä yhteisönä toimiminen. Etsimme nyt vastaanottokotiimme ohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen.

Kalliola on perustanut nuorten vastaanottokodin tänä syksynä Vantaan Myyrmäkeen. Kalliolan vastaanottokoti on 7-paikkainen lastensuojelulaitos, jonka keskeinen tehtävä on tuottaa laadukasta arviointia ja sijaishuoltoa. Vastaanottokotiin on palkattu moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu 9 työntekijää.

Ohjaajan tehtäviin kuuluvat arviointityö, nuorten hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävät, perhe- ja verkostotyö, kirjalliset työt sekä kodinhoidolliset tehtävät.  Tehtävä vaatii vähintään AMK-tasoisen koulutuksen. Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015), esim. Sosionomi AMK. Työ on kolmivuorotyötä. Palkkaus on G 23. 

Arvostamme lastensuojelutyön osaamista ja kokemusta, hyviä vuorovaikutus-, tiimi ja verkostotyön taitoja, kehittävää työotetta ja ymmärrystä lastensuojelun asiakkaiden osallisuudesta ja sen merkityksistä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta. Käytössämme ovat myös kulttuurisetelit sekä muut Kalliolan henkilöstöedut.

Työtehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504 / 2002) mukainen rikosrekisteriote.  

Vapaamuotoiset hakemukset sekä ansioluettelot 15.11.2019 mennessä osoitteeseen: sirpa.raitanen@kalliola.fi tai veera.halttunen@kalliola.fi  

Tiedustelut: Sirpa Raitanen, yksikön johtaja p. 050 460 5131 tai Veera Halttunen, vastaava ohjaaja p. 050 466 1339