Tekijäksi Kalliolaan? Etsimme yhteisövalmentajaa Vahvasti tukien -kuntoutukseen

Etsimme mukavaan ja kannustavaan joukkoomme yhteisövalmentajaa opintovapaan sijaisuuteen 15.9.2020-31.8.2021 (aloitusaika sovittavissa), joka vastaa Vahvasti tukien -kuntoutusmallin organisoinnista, toteutuksesta ja kehittämisestä osana yhteisövalmentajien tiimiä.

Vahvasti tukien -kuntoutuksessa tarjotaan päihdeongelmaisille rikosseuraamustaustaisille suunnattua avokuntoutusta. Vahvojen asiakkaat ovat sosiaalityön kentällä yksi moniongelmaisimmista ja haastavimmista asiakasryhmistä. Kuntoutus tapahtuu sekä ryhmässä että yksilökäynneillä. Yhteisövalmentaja tukee asiakkaitaan arkielämän taitojen hankkimisessa, ja tukee asiakkaita tekemään jatkosuunnitelmia rikoksettoman ja päihteettömän elämän tueksi.

Vahvasti tukien -kuntoutus on saanut Kriminaalihuollon palkinnon ja Kalliolan sisäisen tunnustuksen hyvästä ja arvokkaasta työstään.

Tehtävät:

• Ryhmä- ja yksilökuntoutuksen organisointi ja toteuttaminen
• Kuntoutusmallin toteutuksen suunnittelu, kehittäminen ja arviointi
• Asiakastyön ja toimintamallin kehittäminen painottuen palveluohjaukseen
• Verkostotyö ja -tapaamiset; mm. Rise-yhteistyö (ml. vankilainfot)
• Tiedotus ja viestintä
• Työyhteisön yhteis- ja kehittämistoimintaan osallistuminen
• Muut esimiehen osoittamat tilapäiset tehtävät

Tarvittavat tiedot ja taidot:

• Soveltuva tutkinto
• Kokemus marginaalissa elävien asiakkaiden kohtaamisesta ja auttamisesta
• Ryhmä- ja yhteisökuntoutuksen periaatteiden hallitseminen
• Rikosseuraamustaustaisten asiakkaiden kanssa tehtävästä työstä hankittu kokemus
• Ymmärrys vankiloiden toimintakäytänteistä ja rikosseuraamusjärjestelmästä
• Kyky tehdä monialaista verkostotyötä (järjestöt, vankilat, sosiaali- ja terveydenhuolto)
• Vahva päihdekuntoutuksen osaaminen
• Palvelujärjestelmän tuntemus ja halu pitää yllä palveluohjausosaamista muuttuvassa toimintaympäristössä
• Innostava, joustava ja kehittävä työote
• Oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn
• IT-osaaminen luetaan eduksi
• Suomen kielen hyvä kirjallinen ja suullinen hallinta

 

Lisätietoja:
Hankejohtaja Eekku Aromaa, p. 050 400 9857
Yhteisövalmentaja Kaisa Liinanto, p. 041 527 1994

Lähetäthän hakemuksesi mahdollisimman pian, 7.9.2020 klo 12 mennessä.

Hakeminen tapahtuu hakukirjeellä ja CV:llä osoitteeseen rekrytointi@kalliola.fi. Työ tapahtuu pääsääntöisesti arkisin Kalliolan setlementtitalossa (Sturenkatu 11, 00510 Helsinki). Palkkaa maksetaan yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksen palkkaluokan G28 mukaan. Vahvoissa noudatetaan yleistyöaikaa. Kalliola noudattaa yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta.