Tekijäksi Kalliolaan? Hae sovittelun peruskurssille

Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto hakee uusia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita vapaaehtoistyöhön. Uusi sovittelun peruskurssi järjestetään vuonna 2021, mutta mukaan voit hakea jo nyt. 

Peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustietoa sovittelun lähtökohdista ja käytännöstä sekä virallisesta oikeusjärjestelmästä. Kurssi on laajuudeltaan n. 60 tuntia (josta 54 tuntia on lähiopetusta) ja vastaa n. 2,5 opintopistettä. 

Sovittelijana voi toimia henkilö, joka on suorittanut sovittelutoimintaan perehdyttävän koulutusjakson ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja joka on muutoin tehtävään soveltuva. Kurssille voi hakeutua kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö, jonka oma elämä on siinä tilanteessa, että voi ajatella vaativan vapaaehtoistyön sopivan itselleen. Ennen kurssille hyväksymistä ehdokkaat haastatellaan. 

Sovittelijan tehtävässä tarvitaan muun muassa seuraavia ominaisuuksia: 

  • kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa 
  • keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja 
  • ajanhallinta- ja organisointitaitoja 
  • positiivisuutta ja tasapainoisuutta 
  • kykyä arvioida ja kehittää omaa toimintaa 

Vapaaehtoissovittelija ei saa toiminnastaan palkkaa, mutta kulut korvataan kiinteällä kulukorvauksella. 

Kurssi toteutetaan ilta- ja viikonloppukoulutuksina sekä käytännön sovitteluharjoitteluina. Mikäli haluat hakea peruskurssille, laita viestiä:  sovittelu@kalliola.fi tai ilmoittaudu tästä.

Sovittelutoiminta perustuu lakiin rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (9.12.2005/1015). Tutustu sovittelutoimintaan tarkemmin täällä.