Tekijäksi Kalliolaan? Haemme kahta vakituista ohjaajaa Hausjärvellä sijaitsevaan nuorisokotiin

Olemme tehneet Kalliolassa lastensuojelutyötä satavuotisen historiamme alkumetreiltä asti. Meille on tärkeää turvallinen arki, lasten ja nuorten osallisuus sekä yhteisönä toimiminen. Etsimme nyt kahta vakituista ohjaajaa Hausjärvellä sijaitsevaan nuorisokotiimme.

Mäkirinteen nuorisokoti tarjoaa kuntouttavaa sijaishuoltoa 14-17- vuotiaille päihteiden käytöllä oireileville nuorille. Yksikkö toimii yhteisöhoidon viitekehyksessä, jossa jokaiselle nuorelle rakennetaan oma yksilöllinen kuntoutumispolku. Hoidossa vahvistetaan nuoren itsetuntemusta, hänen uskoaan omiin voimiinsa sekä tuetaan avun vastaanottamista toisilta ihmisiltä ja yhteisöltä. Tavoitteena on uudenlaisen päihteettömän elämäntavan omaksuminen.  

Toisen ohjaajan tehtävässä on kelpoisuusvaatimuksena soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Hänen tehtäviinsä kuuluu osallistua vastuullisena toimijana nuorisokodin perustyöhön, arkeen ja kehittämiseen sekä työskennellä tavoitteellisesti nuorten hoito- ja kasvatussuunnitelmien mukaisesti. Palkkaus on tässä tehtävässä G22 mukainen.

Toisen ohjaajan tehtävään on puolestaan kelpoisuusvaatimuksena soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Tämän ohjaajan tehtäviin kuuluvat nuorten hoito-, kasvatus- ja ohjaustehtävät, omaohjaajatyö, perhe- ja verkostotyö, kirjalliset työt sekä kodinhoidolliset tehtävät. Palkkaus on tässä tehtävässä G23 mukainen.

Toivomme hakijoilta kokemusta lastensuojelutyöstä, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä ja päihdehoidosta. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön sekä verkostotyön taitoja. Aito ja rohkea nuorten kohtaaminen sekä omaohjaajaprosessin hallinta ovat keskeisimpiä taitoja työssä. 

Työtehtäviin valittavien on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, työterveyspalvelut ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti työstä nousevien tarpeiden pohjalta.

Molempien valittavien ohjaajien työt alkavat 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan.

Lisätiedot ja hakemukset: Hae tehtävää 29.3. mennessä. Lähetä hakemuksesi ja CV:si yksikön johtajalle: armi.knuutila@kalliola.fi

Kalliola-konserni on yhteiskunnallinen toimija, joka lisää pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä. Vuonna 1919 perustetussa Kalliolassa tehdään setlementtiarvoihin pohjaavaa työtä, joka ulottuu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle sekä koulutus- ja sivistysalalle. Konsernissa työskentelee noin 200 vakituista työntekijää. Konsernin tuotot vuonna 2019 olivat noin 13 miljoonaa euroa.