Tiedote: Kalliolan klinikka aloittaa oman kuntoutusohjelman korvaushoidon lopettaville

Opioidiriippuvaisten korvaushoidosta eroon pyrkivät ihmiset saavat oman päihdekuntoutusohjelman. Nurmijärvellä toimiva Kalliolan klinikka perustaa oman yksikön ihmisille, jotka haluavat lopettaa esimerkiksi Suboxone- tai Metadon -korvaushoidon.

”Korvaushoidon lopettaville ei ole ollut Suomessa vielä omaa kuntoutusohjelmaa, ja tähän asiakkailta nousseeseen tarpeeseen halusimme vastata”, kertoo Kalliolan klinikan johtaja Tuomas Maasio.

 Korvaushoidon lopettaville suunnattu päihdekuntoutus on suunniteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin päihdehuollon jälkikuntoutuksen ja vertaistukijärjestö Suojatie ry:n työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Maasion mukaan tämän yhteistyömallin ansiosta näyttää siltä, että Kalliolan klinikalle saadaan ensimmäiset korvaushoidosta irtautuvat asiakkaat jo kesäkuussa.

”Monet korvaushoidossa olevat ihmiset ovat ajan myötä päässeet takaisin työelämään ja heillä saattaa olla perhe, joka muutoin elää ihan tavallista elämää. Mutta tämä korvaushoito on sitten se asia, joka muistuttaa menneestä elämäntavasta”, Maasio sanoo.

Yhteisökuntoutukseen perustuvalle hoitojaksolle hakeudutaan korvaushoidosta vieroittautumisen jälkeen. Kuntoutusjakso kestää vähintään 28 vuorokautta ja siihen kuuluu olennaisesti myös viikon mittaiset intervallijaksot.

Hoitojakson sisältö koostuu osittain Myllyhoidosta, jota Kalliolan klinikalla on toteutettu jo lähes 40 vuoden ajan. Myllyhoidon tapaan hoitojakso on lääkkeetön. Rauhoittavien tai uni- ja nukahtamislääkkeiden käyttö on erittäin rajattua ja tapahtuu ainoastaan klinikan oman lääkärin määräyksestä. Vieroitusoireiden hoito painottuu liikuntaan, rentoutumisharjoituksiin ja 5-pisteen korva-akupunktioon.

”Kuntoutusohjelmasta haluttiin luoda yhteisö, koska vertaistuki ja luottamuksellinen keskusteluyhteys syntyvät helpoimmin samankaltaisen kokemuspohjan omaaville ihmisille. Tulevassa yhteisössä työskentelevistä yhteisövalmentajista toisella on oma kokemus korvaushoidon lopettamisesta. Pidämme sitä tärkeänä asiana hoidon vaikuttavuuden kannalta”, Maasio jatkaa.

Opioidiriippuvaisten korvaushoitoa on toteutettu Suomessa kahdenkymmenen vuoden ajan. Lääkärilehden mukaan opioidiriippuvuuden korvaushoidossa oli vuonna 2015 noin 3300 potilasta. Ajan kuluessa ja korvaushoitopotilaiden määrän kasvaessa myös korvaushoidosta irrottautuneiden määrä tulee kasvamaan. Kalliolan klinikan tuottaman hoidon tavoite on vahvistaa yksilöiden osallisuutta ja toimijuutta sekä tarjota yksilölle mahdollisuudet hyvään elämään.

 

Lisätiedot ja haastattelut:
Tuomas Maasio, Kalliolan klinikan johtaja
p. 050 323 6696 tai tuomas.maasio@kalliola.fi

 

Kalliolan klinikka on osa Kalliola-konsernia, joka on yhteiskunnallinen toimija. Konsernin tehtävänä on lisätä pääomaa hyvälle elämälle. Konserni koostuu yhdistyksestä ja sen omistamasta osakeyhtiöstä. Kalliolassa tehdään setlementtiarvoihin pohjaavaa työtä, joka ulottuu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle sekä koulutus- ja sivistysalalle. Konsernissa työskentelee noin 200 vakituista työntekijää. Konsernin tuotot vuonna 2019 olivat noin 14 miljoonaa euroa.