TIEDOTE: Miehen työ –palkinto Poikien Talolle ja kansalaistalo Mattilalle

Helsingissä toimiva Poikien talo sekä tamperelainen Miesten kansalaistalo Mattila on palkittu Miehen työ –tunnustuksella. STM:n Tasa-arvoasiain neuvottelukunta myöntää palkinnon vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan esimerkillisesti edistänyt sukupuolten tasa-arvoa.

Poikien talossa ei kiusata tai syrjitä

Kalliolan Nuoret ry:n ylläpitämä Poikien Talo tekee poikatyötä sukupuolisensitiivisellä otteella.

– Poikien Talolla annetaan pojille lupa puhua omista huolistaan sekä tuoda esille omaa haavoittuvaisuuttaan ja herkkyyttään. Meillä käy poikia, joista useilla on takanaan kiusaamista tai syrjintää. Poikien Talossa sellaista ei suvaita, vaan olemme kaikille turvallinen paikka. Kannustamme lempeällä otteella poikia menemään elämässä eteenpäin, talon johtaja Kalle Laanterä kertoo.

Poikien Talossa on huomattu, että yhteiskunnan palvelut tarjoavat pojille usein ainoastaan toimintaa ja kuria.

– Tämä on syy syrjäytymiseen monien kohdalla. Erityisesti poikien yksinäisyys jää helposti havaitsematta, sillä hiljaisia ja vetäytyviä poikia ei kohdata lainkaan. Yksinäisyys, sen syyt ja seuraukset aiheuttavat paljon pahoinvointia. Tässä järjestöjen ennaltaehkäisevien matalankynnyksen palveluiden tärkeys korostuu, Laanterä jatkaa.

Laanterä pitää palkintoa upeana tunnustuksena poikien parissa tehtävästä työstä.

– Mies- ja poikatyömme arvo on selvästikin huomattu.

Kalliolan Nuoret ry on osa Kalliolan setlementtiä, joka tuottaa sosiaalialan palveluja, ylläpitää kansalaisopistotoimintaa ja järjestää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Poikien Taloa rahoittavat  RAY, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, sosiaali- ja terveysvirasto sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Mattila muuttaa tamperelaisten miesten maailmaa

Miesten kansalaistalo Mattila, lyhyemmin Mattila, on osa Setlementti Naapuri ry:n toimintaa. Kansalaistalo aloitti toimintansa Tampereella kolmisen vuotta sitten. Mattilan toimintaa rahoittaa RAY.

– Mattilassa käy miehiä Suomesta ja kymmenistä muista maista. Kokoamme yhteen erilaisista kulttuureista, sosiaalisista taustoista ja ammateista tulevia, paikan vetäjänä ”työnjohtajan” tittelillä työskentelevä Jukka Tukia sanoo.

Tukia korostaa sitä että Mattilassa ei tehdä ”maahanmuuttajamiestyötä” tai ”kotouttamistyötä” vaan miestyötä. Yksilöä ja hänen asioitaan ei myöskään lähdetä pohtimaan erilaisten ongelmien kautta.

– Uskomme, että keskeistä on kuuluminen joukkoon, tutustuminen toisten ”maailmoihin ja tarinoihin” ja oleminen dialogissa toisten kanssa. Tällä kaikella on miehen hyvinvoinnin kannalta valtava merkitys.

Miehiä ei Mattilassa erotella etnisen taustan perusteella. Paikka ei ole myöskään mikään tukikeskus, jossa ohjaajat täyttäisivät hakemuksia kävijöiden puolesta.

– Mattilassa miehet neuvovat auliisti toisiaan tällaisissakin asioissa. Tarvittaessa toki voimme ohjata miehiä erilaisen avun piiriin. Yhteistyöverkostomme on laaja.

Mattilassa käy säännöllisesti satakunta henkilöä. Vetäjien saama palaute on ollut pääasiassa myönteistä. Paikassa käyvät miehet kokevat voimaantuneensa monellakin tapaa.

– On saatu uusia kavereita ja yhteisen liikunnan avulla kuntokin on noussut. Ja varsinkin maahanmuuttajataustaisilla miehillä suomen kielen taitokin on selvästi kohentunut. He myös kokevat kuuluvansa entistä paremmin yhteiskuntaan. Elämä näyttää taas mahdollisuudelta, Tukia kertoo.

Setlementtiliike vaikuttaa laajasti

Setlementti Naapuri ja Kalliolan Nuoret ry ovat vuonna 1918 perustetun Suomen Setlementtiliiton jäseniä. Setlementtiliitto on valtakunnallinen sivistys- ja sosiaalisen työn kansalaisjärjestö, jonka jäseniä ovat 34 paikallista setlementtiä ja 7 setlementtinuorten piirijärjestöä ympäri Suomen.

Toimintamuotoja ovat seniori- ja vanhustyö, lapsi- ja nuorisotyö, monikulttuurinen työ, kansalaistoiminta, yhteisöllisten asumismuotojen kehittäminen ja tuotanto, tuetun asumisen eri muodot, kehitysvammaispalvelut, 16 kansalaisopiston, kahden kansanopiston ja kahden erityisoppilaitoksen koulutustarjonta, erilaiset trauma- ja kriisityömuodot ja päihdekuntoutuspalvelut.

Setlementtiliikkeen palveluksessa on noin 4000 ammattilaista ja heidän kanssaan setlementtityötä tekee iso joukko vapaaehtoisia. Setlementtiliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan mahdollistavat tuotettujen hyvinvointipalveluiden palvelumaksut, RAY:n avustukset, ministeriöiden myöntämät tuet sekä yksityishenkilöiltä saadut lahjoitukset. Toiminta on voittoa tavoittelematonta. www.setlementti.fi
Lisätietoa:

Poikien Talo:
Yksikön johtaja Kalle Laanterä, puh. 040 775 1748
http://poikientalo.fi/

Mattilan miehet:
Työnjohtaja Jukka Tukia, puh. 050 523 7328
www.mattilanmiehet.fi