TIEDOTE: Pojat tarvitsevat uusia väyliä maskuliinisuutensa toteuttamiseen

Lasten ja nuorten hyvinvointi eriarvoistuu Suomessa. Samalla kun osalla nuorista menee entistä paremmin, pahoinvointi kasaantuu, erityisesti osalle pojista. Negatiiviset ilmiöt, kuten syrjäytyminen, jengiytyminen, väkivalta, kiusaaminen, seksuaalinen häirintä ja päihteet saavat paljon huomiota mediassa, mutta syyt ilmiöiden taustalla sekä aidot ja toimivat ratkaisut tulevat harvoin julkisuudessa esille.

Yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja poikien tarpeet eivät kohtaa

Poikia kohdataan sosiaali- ja terveysalan palveluissa ongelmakeskeisesti, jonka vuoksi palvelut eivät aina tavoita poikia. Tämän takia liian monet pojat ja nuoret miehet syrjäytyvät yhteiskunnan marginaaliin. Yksilölliset tarpeet huomioivan tuen sijasta pojille tarjotaan usein vain toimintaa tai kuria. Erityisesti poikien yksinäisyys jää helposti havaitsematta eikä hiljaisia ja vetäytyviä poikia kohdata lainkaan. Yksinäisyys, sen syyt ja seuraukset aiheuttavat paljon pahoinvointia, joka tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

– Pojat on poikia -toteamukset ja ajatukset siitä, että poikien tulee olla reippaita eivätkä pojat puhu vahvistavat kuvaa kovasta ja toimintakeskeisestä maskuliinisuudesta. Jokaisen nuoria kohtaavan aikuisen pitäisi pystyä tarkastelemaan omia ennakkokäsityksiään ja miettiä, miten voisi aidosti kohdata nuoren ilman määrittelyä ja leimaamista, toteaa Poikien Talon johtaja Kalle Laanterä.

Pojat tarvitsevat aitoa kohtaamista ja kokonaisvaltaista tukea

Kalliolan Nuoret ry:n Poikien Talo -hankkeessa on kohdattu tuhansia poikia yksilötapaamisilla, ryhmissä, avoimessa toiminnassa, seksuaalikasvatuksissa ja -neuvonnassa sekä erilaisissa tapahtumissa. Poikien Talolla tarjotaan kohtaamisen kulttuuria: aidosti poikien tarpeeseen vastaavaa palvelua sukupuolisensitiivisellä työotteella.

– Poikien Talolle ei tarvitse tulla ongelmakeskeisesti. Kävijöiden mielestä parasta talolla on, että tänne voi tulla näkemään muita ilman pelkoa huonosta kohtelusta ja saada samalla tukea itseään askarruttaviin kysymyksiin ilman leimaantumisen riskiä, Laanterä kertoo.

– Merkitykselliset kohtaamiset, joissa annetaan tilaa puhua ja jakaa omia asioitaan lisäävät nuorten hyvinvointia. Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kautta voidaan purkaa tukahdutettua vihaa, pahaa oloa sekä itsetuhoisia ajatuksia ja löytää hyvä, itselleen oikealta tuntuva tapa toteuttaa mieheyttä. Tärkeää on antaa pojille lupa puhua omista huolistaan, tuoda esille omaa herkkyyttä ja haavoittuvaisuuttaan, sanoo Poikien Talon projektityöntekijä Tommi P Pesonen.

Poikien hyvinvointia lisätään ja negatiivisia ilmiöitä ennaltaehkäistään tuottamalla tarpeeksi varhaisessa vaiheessa nuorten elämään luontevasti istuvia palveluita, joissa he saavat hyväksyntää omana itsenään sekä osallisuuden kokemuksia turvallisesta yhteisöstä.

– Koska Poikien Talolla annetaan tilaa olla oma itsensä ja jo lähtökohtana on toisten kohtaaminen kunnioittavasti ja ystävällisesti, jokaisen yksilölliset kasvun tarpeet tulevat kohdatuksi.” Pesonen kiteyttää.

**********

Kalliolan Nuorten Poikien Talo -hankkeen päätösseminaari järjestetään yhdessä Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen nuorisotyön kehittämishankkeen avajaisseminaarin kanssa tiistaina 11.11. klo 9–16.15 Kalliolan setlementtitalolla. Seminaarin pääpuhujana on VTT Harry Lunabba. Poikien Talon hankekauden tuloksia sekä sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä käsitellään seminaarin työpajoissa.

Setlementtiliiton sukupuolisensitiivinen kehittämishankkeen (2014–2016) tavoitteena on kehittää ja vahvistaa eri setlementeissä tehtävää sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä monisukupolvinen ja monikulttuurinen näkökulma huomioiden. Hankkeen tarkoituksena on levittää sukupuolisensitiivistä näkökulmaa setlementtityön eri toimialoille ja setlementtiliikkeen ulkopuolelle.

Helsingin Poikien Talo on Kalliolan Nuoret ry:n nelivuotinen sukupuolisensitiivisen poikatyön kehittämishanke (2011–2014). Hankkeen tarkoituksena on kehittää Poikien Talo -mallia ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa sukupuolisensitiivistä työotetta poikien ja nuorten miesten kanssa.

Lisätietoja: Kalle Laanterä, Poikien Talo, p. 040 775 1748 kalle.laantera@poikientalo.fi
Jelena Santalainen, Suomen Setlementtiliitto, p. 050 382 5333 jelena.santalainen@setlementti.fi
Yhteystiedot: www.setlementti.fi, www.poikientalo.fi, www.kalliolannuoret.fi