TIEDOTE: Suuri joukko seksuaalista väkivaltaa kokeneita nuoria jäämässä vaille tukea- Aino&Ilmari -hankkeen loppuseminaari 7.11.2013

Tyttöjen Talon ja Poikien Talon seksuaalisen väkivaltatyön seminaari 7.11.2013 klo 8.30-16.30. Aino&Ilmari –hankkeen loppuseminaari. Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki. ”Yhteinen asia. Seksuaalista väkivaltaa kokeneen nuoren kohtaaminen, auttaminen ja tukeminen.”

Seksuaalista väkivaltaa kokenut nuori tarvitsee luotettavan aikuisen tukea selviytyäkseen tapahtumasta. Matalan kynnyksen palvelu on ensiarvoisen tärkeää, jotta nuori ylipäätän tuo kokemuksensa esille. Väkivaltakokemukset aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja hoitamattomina suuria taloudellisia kustannuksia. Psykiatriseen hoitoon pääsy voi kestää jopa vuoden. Kaikki eivät kuitenkaan tarvitse erikoissairaanhoidon apua, mikäli ammattimainen oikean tuen saaminen on mahdollista. Tulevana vuonna matalan kynnyksen tuki ja väkivaltatyö ovat loppumassa rahoituksen puutteen vuoksi.

Kalliolan Nuoret ry:n Aino & Ilmari-hanke (2011-2013) on toiminut matalan kynnyksen menetelmin seksuaalisen väkivallan tunnistamiseksi, puheeksi ottamiseksi ja sitä kokeneiden nuorten auttamiseksi. Hankkeen aikana on luotu koulutusmalli, joka valmentaa muita nuorten kanssa toimivia ammattilaisia seksuaalista väkivaltaa kokeneen nuoren tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Hankkeessa on myös kehitetty hoitomalli, joka ehkäisee nuoren syrjäytymistä sekä tukee kokemuksesta selviytymistä.  Matalan kynnyksen tuki on yhteiskunnalle huomattavasti edullisempaa kuin erikoissairaanhoito ja laitoskuntoutus puhumattakaan syrjäytymisen aiheuttamista kustannuksista. Hoitamattomana nuoret ovat alttiita pitkäkestoisille mielenterveysongelmille, päihdeongelmille ja yli sukupolvien kasautuville ongelmille.

– Puolet asiakkaista tulevat tuen piiriin kuukauden sisällä tapahtuneesta. Asian eteneminen rikosprosessina sekä terapeuttinen tuki vaativat keskimäärin kaksi vuotta. Myös nuoren vanhemmat on otettu huomioon hoitomallissa ja heidän on mahdollista saada tukea, mikä osaltaan myös tukee nuoren selviämistä. Lapsuudessa ja nuoruudessa koettu seksuaalinen väkivalta voi myös jatkua yli sukupolvien, Kalliolan Nuorten tyttötyön johtaja Mari Uusitalo-Herttua toteaa.

Helsingissä apua seksuaalista väkivaltaa kohdanneille nuorille tarjoavat muun muassa Kalliolan Nuoret ry:n Tyttöjen Talo sekä Poikien Talo.
Aino&Ilmari -hanketta on rahoittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto on rahoittanut Tyttöjen Talossa tehtävää seksuaalista väkivaltatyötä tähän saakka.  Tyttöjen Talo on tarjonnut tukea seksuaalista väkivaltaa kokeneille 13-28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille vuodesta 2006. Poikien Talo on kehittänyt väkivaltatyötä seksuaalista kaltoin kohtelua kokeneille pojille vuodesta 2011. Asiakkaita on tuen piirissä vuosittain yi 70.

–  Aino & Ilmari -hankkeen myötä myös seksuaalista väkivaltaa kohdanneita poikia ja nuoria miehiä on voitu auttaa. Erittäin vaikeasti havaittava ilmiö poikien kohdalla on tullut helpommin tunnistettavaksi, Poikien Talon yksikön johtaja Antti Ervasti sanoo.

Seminaari

Tyttöjen Talon ja Poikien Talon yhdessä järjestämä seminaarin avaa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko ja päivän aikana kuullaan muun muassa Tyttöjen Talon ja Poikien Talon väkivaltatyön tuloksista. Paikalla on myös kaksi nyt jo aikuista kokemusasiantuntijaa kertomassa siitä, millaista on kun kohtaa seksuaalista väkivaltaa nuorena. Asiantuntijapaneelissa keskustellaan siitä, miten seksuaalista väkivaltaa kohdanneita nuoria autetaan, miksi matalan kynnyksen hoitopaikat ovat tärkeitä ja miten työn tulevaisuus ja nuorten auttaminen turvataan tulevaisuudessa.
Lisätiedot

Mari Uusitalo-Herttua
tyttötyön työalajohtaja, Kalliolan Nuoret ry
p. 050 3638563
mari.uusitalo-herttua@tyttojentalo.fi

Antti Ervasti
yksikön johtaja, Poikien Talo
p. 040 177 9622
antti.ervasti@poikientalo.fi

Kristiina Hannila
vastaava ohjaaja, Tyttöjen Talon seksuaalinen väkivaltatyö
p.041 526 4685
kristiina.hannila@tyttojentalo.fi

www.tyttojentalo.fiwww.poikientalo.fi