kalliola-konserni

Kalliolan julkaisusarja

Kalliolan setlementin julkaisusarjan ensimmäinen julkaisu ilmestyi kesällä 2008. Matalankynnyksen neuvontapiste -projekti Ne-Rån loppuraportti aloitti sarjan, jossa julkaistaan Kalliolan kustantamat kirjat sekä hankkeiden loppuraportit.

Kalliolan setlementin julkaisuja 1

Matalan kynnyksen neuvontapiste – projekti oli Kalliolan setlementin ja sosiaalialan korkeakoulujen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena oli kehittää kansalaislähtöinen neuvontapisteen toimintamalli ja uudenlainen oppimisympäristö alan opiskelijoille. Projektissa kehitettiin myös yhteistoimintaa korkeakoulujen ja kansalais-järjestön kesken. Rahoittajana toimi Ray.

Projektissa perustettiin kansalaisille avoin neuvontapiste, jonka toimintaideana on, että kansalaiset voivat ilman erillistä ajanvarausta kysyä apua heitä askarruttavissa asioissa. Opiskelijat tarjoavat tukea keskustellen ja ohjaten esimerkiksi palvelujen hakemisessa tai lomakkeiden täytössä.

Hankkeen tuloksena syntyi yhteistoiminnan ja neuvontapisteen toiminnan malli. Neuvontapisteen toiminta sai jatkuvaluonteisen rahoituksen vuodesta 2008 alkaen. Kalliolan setlementti ylläpitää neuvontapistettä.

Julkaisua voi tilata Ne-Rån kehittämispäällikkö Leena Ruskomaalta p. 046 850 9283, leena.ruskomaa@kalliola.fi, www.ne-ra.fi

Kalliolan setlementin julkaisuja 2

Kalliolan setlementin julkaisuja 2 on Hoitovalmennus-projektin loppuraportti. Tukea huume-riippuvaisille muutosvaiheessa.
Hoitovalmennusprojektin loppuraportti 2005-2007 sisältää
kolme osiota: hankkeen toteutusta kuvaileva ja arvioiva raportti, projektissa kehitetyn hoito-valmennusmallin kuvaus sekä kumppanuuden toteutumista kuvaava ja arvioiva raportti.

Hankkeen loppuraportti

Kalliolan setlementin julkaisuja 4

Kalliolan setlementin julkaisuja 4 on kuvaus Itä-Pasilan asukastalon ensimmäisistä vuosista 2008-2010. Raportti on nimeltään ”Setlementtityön juurilla nykyajassa”.
Raportissa kuvataan asukastalon toiminnan ensimmäisi’ vuosia, joiden kuluessa  asukastalosta muovautui nykyisenlainen hyvin toimiva kokonaisuus:
Tarkoituksena on ollut löytää niitä oleellisia asioita, jotka ovat edesauttaneet toiminnan alkutaipaleella muotoiltujen visioiden toteutumista.

Raportin ovat koonneet Veikko Väisänen ja Anu Ojaksela:

Lataa raportti tästä.