kalliolan setlementti logo

Tietosuoja

Kalliola-konserniin kuuluvat Kalliola oy, Kalliolan Setlementti ry, Kalliolan Senioripalvelusäätiö sr ja Kiinteistö oy Kalliola (jäljempänä yhdessä ja erikseen ”Kalliola”) ovat sitoutuneet suojaamaan asiakkaiden yksityisyyttä.

Kalliola toimii tuottamiensa palveluiden osalta useimmiten tietojen käsittelijänä. Tällöin asiakkaan henkilötiedot tulevat viranomaisilta, jotka ostavat lastensuojelun, päihdetyön, maahanmuuton jne. palveluita Kalliolalta. Sen asiantuntijat käyttävät tietoja sopimuksen mukaisen palvelun tuottamiseen ja täydentävät sen aikana henkilön tietoja mm. henkilöltä itseltään saatavilla tiedoilla. Kalliola ei kerää tai täydennä henkilön tietoja ulkopuolisista lähteistä muutoin kuin tapauskohtaisesti silloin, kun henkilön hoito-ohjelma tai muu palvelun tuottamiseen tarvittava peruste niin edellyttää. Tällöin tietolähteenä ovat tyypillisesti terveys- ja sosiaalihuollon viranomaiset.

Joissakin palveluissaan Kalliola oy toimii itse rekisterinpitäjänä. Tällöin palvelun tuottamisen edellytyksenä on asiakkaan antama suostumus henkilötietojensa keräämiseen.

Henkilötietoja säilytetään tietoturvallisessa asiakastietojärjestelmässä, johon pääsy on ainoastaan Kalliola henkilöstöllä. Pääsy on suojattu sekä teknisin että organisatorisin keinoin. Kalliola henkilöstö on koulutettu ja koulutetaan jatkuvasti huolehtimaan asiakkaidensa tietosuojasta. Sitoutuminen tietosuojaan on osa Kalliolan henkilöstön työsuhteen ehtoja. Kalliola ei luovuta asiakkaidensa tietoja ulkopuolisille.

Kun Kalliola toimii tietojen käsittelijänä, asiakassuhteen päätyttyä Kalliola ei säilytä asiakkaan tietoja vaan luovuttaa ne takaisin viranomaiselle täydennetyssä muodossa osana tuottamaansa palvelua. Sen jälkeen asiakkaiden tiedot hävitetään. Tyypillisesti tietojen hävittäminen tapahtuu viimeistään 24 kuukauden sisällä asiakassuhteen päättymisestä, mutta joissakin tapauksissa viranomaisten vaatimuksesta säilytysaika voi olla pidempi.

Kun Kalliola toimii rekisterinpitäjänä, Kalliola pyytää asiakkaan suostumuksen tietojen säilyttämiseen tapauskohtaisesti.

Ennen tietojen hävittämistä tiedot saatetaan anonymisoida tilastollisia ja tutkimuksellisia tarkoituksia varten siten, että anonymisoitujen tietojen perusteella ei voida tunnistaa ketään henkilöä. Kalliola saattaa myös pyytää asiakkaalta suostumusta asiakkaan yhteystietojen säilyttämiseen myöhempää yhteydenottoa varten.

Asiakkaalla on oikeus pyytää Kalliolaa kertomaan, mitä tietoja sillä on asiakkaasta. Osassa palveluja asiakas myös osallistuu itse omien tietojensa täydentämiseen.

Tietosuojaa ja omia tietojaan koskevissa asioissa asiakkaan tulee olla yhteydessä Kalliolan tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuojavastaava@kalliola.fi. Tietosuojavastaavalta saa myös pyydettäessä Kalliolan eri palveluiden tietosuojaselosteet sekä tietoa asiakkaan oikeuksista omiin tietoihinsa.

Kalliola pyytää huomioimaan, että sillä on velvollisuus tunnistaa tietopyynnön esittäjä luotettavasti. Tietopyynnön esittäjän tulee varautua saapumaan Kalliolan toimitiloihin voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen kanssa.

Kalliolan julkiset verkkopalvelut sijaitsevat osoitteessa www.kalliola.fi. Verkkopalveluita käytettäessä ne tallettavat käyttäjän laitteelle evästeitä, joiden avulla voidaan analysoida sivuston käyttöä tilastollisin menetelmin. Yksittäisen käyttäjän tietoja ei kerätä eikä hyödynnetä. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö tai poistaa evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia. Palvelut on suunniteltu siten, että ne toimisivat myös ilman evästeitä, mutta niiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen.

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut ja palautteet osoitteeseen:

Kalliola oy / Kalliolan Setlementti ry / Kalliolan Senioripalvelusäätiö sr / Kiinteistö oy Kalliola

Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava(at)kalliola.fi
Sturenkatu 11
00510 Helsinki