kalliolan setlementti logo

Organisaatio ja hallinto

Vuoden 2018 alusta Kalliolan Setlementissä astui voimaan uusi hallintorakenne. Muutoksen myötä Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n nimi muuttui Kalliolan Setlementti ry:ksi. Kalliolan Setlementin konserni koostuu nykyisin Kalliolan Setlementti ry:stä sekä sen omistamasta Kalliola oy:stä.

Kalliolan Setlementti ry:n tehtäviin kuuluu sosiaalinen yhteisö-, kaupunki- ja kansalaistoiminta sekä kansalaisopisto- ja koulutustoiminta. Yhdistys toimii myös naapuruuden ja osallisuuden sekä taiteen ja kulttuurin parissa. Lisäksi laaja-alainen ohjaus- ja neuvontatyö sekä sovittelutoiminta kuuluvat Kalliolan Setlementti ry:n toimintakenttään.

Kalliola oy toimii setlementtiarvojen ja yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Sen ensisijaisena tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Palvelut koostuvat muun muassa lastensuojelusta, päihde-, mielenterveys- sekä maahanmuuttajatyöstä.

Kalliolan Setlementin korkein päättävä elin on yhdistyskokous. Yhdistyksellä on hallitus, joka toimii myös Kalliolan kansalaisopiston johtokuntana.

Kalliolan Setlementti ry:n hallitus

Mikko Leskelä, puheenjohtaja
Maija Jäppinen, varapuheenjohtaja
Katri Korolainen, jäsen
Tuomo Mäkinen, jäsen
Eveliina Cammarano, jäsen
Mikko Santavuori, jäsen
Aishi Zidan, jäsen
Marina Lampinen, jäsen

Heidi Nygren, esittelijä
Kirsi Lohtander, sihteeri
Tuira Halonen, puhe- ja läsnäolo-oikeus
Antti Karjalainen, puhe- ja läsnäolo-oikeus
Pentti Lemmetyinen, puhe- ja läsnäolo-oikeus

Kalliola oy:n hallitus

Mikko Leskelä, puheenjohtaja
Maija Jäppinen, varapuheenjohtaja
Mikko Santavuori, jäsen

Heidi Nygren, esittelijä
Kirsi Lohtander, sihteeri
Kari Ollila, puhe- ja läsnäolo-oikeus

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Heidi Nygren. Kalliola oy:n korkein päättävä elin on yhtiökokous.

Kalliolan Setlementin konsernin johtoryhmä:

Heidi Nygren, toiminnanjohtaja
Antti Karjalainen, yhteisöjohtaja
Kari Ollia, va. liiketoimintajohtaja
Kirsi Lohtander, hallinto- ja kehityspäällikkö
Tuire Halonen, talous- ja kiinteistöpäällikkö
Anna Kotaviita, viestintäpäällikkö

Kalliolan Setlementin konsernin johtoryhmä vastaa konsernin päivittäisestä johtamisesta.

Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola hallitus

Heidi Nygren, puheenjohtaja
Tauno Tuomivaara
Pentti Lemmetyinen
Yhtiön toimitusjohtajana toimii Heidi Nygren.

Kalliolan Senioripalvelusäätiön hallitus

Matti Pihkala, puheenjohtaja
Ilona Maaperä, jäsen
Heidi Nygren, jäsen
Kirsi Lohtander, sihteeri