kalliola-konserni

Setlementtiliike

Kalliolan setlementti on Suomen Setlementtiliiton jäsen. Suomen Setlementtiliitto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sivistys- ja sosiaalista työtä tekevä kansalaisjärjestö sekä setlementtiyhdistysten keskusjärjestö. Sen jäseniä ovat 34 paikallista setlementtiä ja seitsemän alueellista lapsi- ja nuorisotyön piiriyhdistystä.

 Kansalaisjärjestönä Setlementtiliiton perustehtävä on edistää hyvää elämää, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista sekä ihmisten ja yhteisöjen osallisuutta ja osallistumista. Setlementtiliitto toimi seitsemällä toimialalla, joita ovat asumisen palvelut, monikulttuurinen työ, kansalaisvaikuttaminen, opinto- ja kulttuuritoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, seniori- ja vanhustyö sekä vaikeat elämäntilanteet.

Keskusjärjestönä Setlementtiliitto tukee ja yhdistää paikallisia setlementtejä, tuottaa jäsenpalveluja sekä tarjoaa asiantuntijatukea. Yhdessä jäsentensä kanssa Setlementtiliitto levittää setlementtityön toimintamalleja ja koordinoi valtakunnallisia hankkeita.

Setlementtiliitto on pääomistajana kahdessa yhteiskunnallisessa osakeyhtiössä.  Vuonna 2000 toimintansa aloittanut Setlementtiasunnot Oy tuottaa yleishyödyllisiä asumisen palveluja, jotka mahdollistavat hyvin suunniteltuja, tehokkaita, turvallisia, rauhallisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja yksinasuville ihmisille sekä perheille.  Setlementtiasunnot Oy:n tytäryhtiö Setlementtiasumisoikeus Oy tarjoaa asumisoikeusasuntoja yli 55-vuotiaille.

Kansainvälinen toiminta

Suomalainen setlementtiliike on osa kansainvälistä setlementtiliikettä.

Setlementtiliitto kuuluu kansainväliseen setlementtiliittoon IFS:ään (International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres). IFS on aktiivinen toimija Euroopan köyhyydenvastaisessa EAPN-verkostossa. Lisäksi Setlementtiliitto vaikuttaa eurooppalaisessa nuorisotyön kattojärjestössä ECYC:issä (European Confederation of Youth Club Organisation) ja pohjoismaisessa Ungdom och Fritid i Nordenissa.