kalliola-konserni

Tietojärjestelmäselosteet ja omavalvonta

Tietojärjestelmien selosteet

Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n tietojärjestelmien selosteita

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus

    • saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu
    • tarkastaa häntä itseään koskevat rekisteritiedot
    • tarkastusoikeuteen liittyvästä menettelystä on tarkemmat ohjeet rekisteriselosteissa

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Tiedon korjaaminen

    • rekistereissä olevia virheellisiä tai puutteellisia tietoja voidaan tarvittaessa ja tietyin edellytyksin korjata
    • korjaamiseen liittyvästä menettelystä on tarkemmat ohjeet rekisteriselosteessa

Rekisteritietojen korjausvaatimuslomake

Kalliolan yksiköiden omavalvontasuunnitelmat

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) tuli voimaan 1.10.2011. Lain 6 §:n mukaan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma.
Toiminnassa olevan palvelun tuottaja laatii omavalvontasuunnitelman 1.9.2012 mennessä. Suunnitelma on julkisesti esillä pidettävä asiakirja ja palvelujen tuottajan on seurattava sen toteutumista.

Kalliolan setlementin yksiköiden omavalvontasuunnitelmat

Lastensuojelun laitokset

Päihdetyön yksiköt