kalliola-konserni

Yhdistyksen säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kalliolan Setlementti ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Setlementtiliitto ry. -nimiseen liittoon.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa setlementtiarvojen pohjalta kaiken ikäisten ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia vahvistavaa toimintaa sekä edistää keskinäisen luottamuksen syntymistä eri väestöryhmien kesken. Yhdistys voi myös käytettävissään olevien resurssien puitteissa antaa hätää kärsiville taloudellista tai muuta materiaalista avustusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• ylläpitää koulutus- ja opintotoimintaa, sosiaali-, terveys-, ja hyvinvointipalveluita sekä kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa sekä harjoittaa muuta tähän liittyvää toimintaa
• ylläpitää kansalaisopistoa
• järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia, juhlia, teemapäiviä, seminaareja ja muita tapahtumia • harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, kustannus- ja valistustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:
• järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
• järjestää myyjäisiä
• ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Tutustu sääntöihin (pdf)