kalliola-konserni

Tiirakallion nuorisokoti

Tiirakallion nuorisokoti tarjoaa palveluita lastensuojelun toimin sijoitetuille 10–17 –  vuotiaille psyykkisesti oirehtiville nuorille. Nuorisokodissa toimii moniammatillinen työryhmä. Erityistyöntekijöinä nuorisokodissa on kaksi perhetyöntekijää ja kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa sekä lisäksi yksi toiminnallinen ohjaaja.

 

Tiirakallion nuorisokodissa panostetaan aktiiviseen perhetyöhön sekä perheitä kannustetaan osallistumaan nuoren sijoitukseen, elämään ja koulunkäyntiin. Perhetyö on yksi nuorisokodin keskeisimmistä työmuodoista. Perhetyössä käytetään mm. toimiva- lapsi ja perhetyön menetelmää.  Nuorisokodin toiminta tukee lasten vanhempien aktiivista mukanaoloa ja asioita tehdään yhdessä nuorisokodin ja perheen kanssa. Yksilöllistä perhetyötä tehdään perheen tarpeet huomioiden. Lisäksi perheitä ja läheisiä pyritään aktivoimaan nuorisokodin yhteiseen toimintaan mm. kuukausittaisten perhepäivällisten muodossa.

 

Hoidollinen tominnallisuus on Tiirakalliossa myös suuressa roolissa ja tästä syystä Tiirakalliossa on ohjaaja, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä muun henkilökunnan kanssa toiminnallista ohjelmaa monta kertaa viikossa asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioiden.

 

Tiirakallion nuorisokodissa on rakenteellinen ja yhteisöllinen työote, jossa nuoren yksilölliset tarpeet ovat keskiössä. Nuoria osallistetaan niin ruuanlaiton kuin muidenkin elämän osa-alueiden ympärillä kykyjensä mukaan. Myös ryhmätoiminta on keskeinen osa nuorisokodin arkea. Viikoittain toimii   yhteinen arkiryhmä, jossa keskitytään erilaisiin arjessa nouseviin teemoihin useimmiten tekemisen kautta. Ryhmässä keskitytään mm. kodinhoidollisiin asioihin ja harrastuksiin tutustumiseen.  Toiminnallinen ryhmä on kerran kuussa, jossa lähtökohtana on tehdä mukavia asioita yhdessä. Toiminnalliseen ryhmään kutsutaan välillä perheitä mukaan yhteisen toiminnan äärelle.