kalliolan setlementti logo

Atk-tuutoriksi ikäihmisille

Senioreiden tietotupien tarkoituksena on ehkäistä ikäihmisten syrjäytymistä tietoyhteiskunnasta. Lisäksi tarkoituksena on kehittää ikäihmisten tietoteknisiä valmiuksia ja luoda keskinäiseen tukeen perustuva vertaisverkosto. Toiminnan tuomien valmiuksien myötä ikäihmiset voivat saada pääsyn palveluihin ja tiedon lähteille.

Tietotuvat on perustettu Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -hankkeen puitteissa. Niissä voi toimia vapaaehtoisena vertaisavustajana. Tuutoroinnin tavoitteena on ensisijaisesti opiskelijan oppiminen ja sen edistäminen oppimisprosessin eri vaiheissa. Käytännössä tämä tarkoittaa tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ja sovellusten opastusta. Valtaosa Tietotupien asiakkaista hakee apua internetin, sähköpostin ja ns. koneen peruskäytön opetteluun.

Tuutorointi tapahtuu viikottain (kolme tuntia) jossain kolmesta Tietotuvasta. Tuutoreille järjestetään 2-3 viikon välein ilmaista atk-koulutusta. Koulutusten tavoitteena on ylläpitää tuutoreilla riittävät tietotekniset tiedot ja taidot vertaistyön tekemiseen sekä luoda positiivista yhteisöllisyyttä.