kalliolan setlementti logo

Työpaikat

 

Kalliola työnantajana

Tällä hetkellä avoinna olevia työpaikkoja.

Kalliolan setlementti on monitoimialainen yhteenliittymä. Sen työalojen monipuolinen kirjo tarjoaa hyvin erityyppisiä ja haastavia työtehtäviä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat hoito- ja kasvatustyön tehtävät, mutta Kalliolassa työskentelee henkilöstöä myös monenlaisissa kehittämishankkeissa sekä hallinnon ja tukipalvelujen töissä.

Tällä hetkellä Kalliolassa on noin 200 kokopäiväistä työntekijää ja lisäksi noin 200 tuntitoimista työntekijää erityisesti kansalaisopistotoiminnassa.

Lisäksi toiminnassa on mukana yli 100 vapaaehtoistyöntekijää.

Kalliola tukee ja kannustaa

Kalliolan toiminnan peruspilari on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Kalliolassa tuetaan ja edistetään jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista sekä huolehditaan työntekijöiden täydennyskoulutuksesta ja työhön perehdyttämisestä. Johtajuutta tuetaan johtamiskoulutuksella.

Kalliolan ja koko setlementtiliikkeen toimintaa ohjaavat setlementtiarvot.  Näistä ehkä haastavimmat henkilöstöpolitiikan kannalta ovat erilaisuuden näkeminen rikkautena ja luottamus ihmisissä ja heidän muodostamissaan yhteisöissä oleviin voimavaroihin.