kalliola-konserni

Tietotekniikan vertaisohjaus senioreille

Senioreiden tietotupatoiminnan tavoitteena on ehkäistä ikäihmisten syrjäytymistä tietoyhteiskunnasta sekä tietoteknisten valmiuksien kehittäminen. Toimintamuotona ovat vertaistukeen perustuvat tietotekniikkakoulutukset, joissa jo hieman edistyneempi koneen käyttäjä toimii vapaaehtoisena vertaiskouluttajana. Mukana on 20 vapaaehtoista koulutettua vertaiskouluttajaa.

Vertaisohjaajat antavat atk-opastusta

Senioreiden tietotuvissa on mahdollisuus harjoitella itsenäisesti tietokoneen käyttöä sekä oppia uusia asioita vertaiskouluttajan avulla. Tietotuvissa on aina paikalla on aina tuutori-vertaiskouluttajia. Harjoittelu on maksutonta, eikä ilmoittautumista tarvita. Mukaan voi ottaa myös oman kannettavan tietokoneen.