Vapaaehtoistyön kannustepalkinto Itä-Pasilan sosiaaliselle nuorisotyölle

 

Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunta on myöntänyt Kalliolan Nuorten Itä-Pasilan sosiaaliselle nuorisotyölle ensimmäisen vapaaehtoistyön kannustepalkinnon. Palkinto luovutettiin Ruutiexpon yhteydessä 8.11.2013 kaupungintalolla apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen toimesta. Palkinnon on määrä kannustaa sekä aikuisia että nuoria toimimaan vapaaehtoisina ja haastaa nuoria vaikuttamaan myös vapaaehtoistoiminnan kautta. Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä toimii vapaaehtoisia enimmäkseen nuorten läksyaputoiminnassa, mutta myös tyttöryhmissä ja jalkapallokerhoissa. Tänä vuonna on vapaaehtoisia ollut mukana yhteensä kahdeksan ja suurin osa heistä on ollut mukana toiminnassa jo useamman vuoden.